ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tổng số 6 bản ghi / 1 trang

 • Triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

  Ngày 11/8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho Bí thư, Phó Bí thư của 57 chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí cấp ủy viên cơ sở phụ trách công tác tuyên giáo và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.
  Ngày 18/08/2020 | Xem tiếp
 • Điều động, chỉ định và bổ nhiệm nhân sự tại Đại hội Đảng đảm bảo đúng quy trình, Điều lệ Đảng

  Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 18 Đảng bộ trực thuộc với 693 tổ chức cơ sở Đảng và trên 105 nghìn đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26/HD-BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”
  Ngày 18/08/2020 | Xem tiếp
 • Đóng góp ý kiến vào những kết quả đạt được

  Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XIX được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, có chú thích hệ thống số liệu và bảng biểu so sánh các chỉ tiêu một cách khoa học, phản ánh đầy đủ kết quả đạt được về các lĩnh vực, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025.
  Ngày 04/08/2020 | Xem tiếp
 • Đại hội Đảng bộ sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

  Trong 2 ngày 29,30/5, Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công tốt đẹp. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lưu Ngọc Trâm - Phó bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Vũ Thị Mai Khanh - UVBTV, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối, đồng chí Vi Thị Thu Hằng - ĐUV, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ khối.
  Ngày 24/06/2020 | Xem tiếp
 • Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đất nước trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; là năm kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh.
  Ngày 23/06/2020 | Xem tiếp
 • Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020-2025

  Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng; Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 18/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
  Ngày 06/03/2020 | Xem tiếp