ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thứ Ba, 6/11/2018

Thanh tra các cơ sở bức xạ y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


Thực hiện kế hoạch số 20/KH-KHCN ngày 23/12/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Phú Thọ về việc ban hành kế hoạch thanh tra KH&CN năm 2014, trong những ngày từ 17/3 đến 18/4/2014, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử đối với tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 Kết quả: đã tiến hành thanh tra 32 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế, trong đó có 4 cơ sở ngừng sử dụng thiết bị X-quang do điều kiện nhân sự và do sửa chữa phòng đặt thiết bị. Trong quá trình thanh tra, Đoàn tập trung kiểm tra việc khai báo, xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và gia hạn giấy phép cho các thiết bị X-quang; kiểm tra chất lượng thiết bị; kiểm tra đánh giá an toàn phòng chụp; trang bị liều kế cá nhân và đọc liều cá nhân của nhân viên bức xạ; việc đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ; việc lập và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ và các quy định khác về an toàn bức xạ.

 

 

Qua thanh tra 32 cơ sở, Đoàn thanh tra nhận thấy, phần lớn cơ sở tiến hành bức xạ y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ chấp hành nghiêm pháp luật về năng lượng nguyên tử. Có 5 cơ sở vi phạm (chiếm tỷ lệ 15,6% số cơ sở thanh tra). Các vi phạm chủ yếu là: Sử dụng thiết bị X-quang không có giấy phép hay giấy phép đã hết hiệu lực; chưa kiểm tra chất lượng thiết bị, chưa đo đánh giá an toàn phòng máy theo quy định; các vi phạm khác như vi phạm quy định về lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ, sử dụng bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ, khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ, báo cáo an toàn bức xạ hàng năm cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xử lý các cơ sở vi phạm, Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị xử phạt tiền đối với 5 cơ sở vi phạm với số tiền 43.000.000 đồng.

Các cơ sở vi phạm đã nghiêm túc nhận sai sót, chấp hành nộp phạt theo quy định và thực hiện các yêu cầu khuyến nghị của Đoàn thanh tra.

 


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT ()