ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
placeholder+image

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn

28/03/2023

Sáng ngày 28/3, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn. Đề tài do Trường Cao đẳng Công thương Phú Thọ chủ trì thực hiện.
placeholder+image

'Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ góp phần bảo vệ Tổ quốc'

28/03/2023

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt yêu cầu các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế, xã hội.
placeholder+image

Nâng cao năng suất chất lượng: Cần có chính sách phù hợp thúc đẩy vai trò các tổ chức KH&CN công lập

28/03/2023

Các tổ chức KH&CN công lập đóng vai trò lớn đối với việc thúc đẩy tăng năng suất chất lượng. Bởi, đây là nơi mà đội ngũ chuyên gia, chuyên viên khoa học công nghệ nghiên cứu, phát triển và tư vấn áp dụng các công cụ, tích hợp các hệ thống để giúp doanh nghiệp tăng năng suất. Tuy nhiên thực tế cho thấy, các chính sách để khuyến khích, phát triển tổ chức KH&CN công lập còn nhiều vấn đề bất cập và chưa có nhiều chính sách đặc thù riêng.
placeholder+image

Trọng trí thức là thuộc tính của Đảng ta

27/03/2023

Đất nước Việt Nam đang có một cơ đồ lớn để có thể thực hiện khát vọng đưa dân tộc đi tới phồn vinh. Hơn bao giờ hết chúng ta phải đủ khả năng biến tất cả những gì người Việt Nam có thành lợi thế trong sự nghiệp toàn cầu hóa, đưa đất nước đi lên. Trong sự nghiệp vĩ đại này, đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của một đảng chính trị đầy trí tuệ sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
placeholder+image

Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đoàn Trường cao đẳng Nghề tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

27/03/2023

Sáng 24/3/2022, tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ, Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và tư vấn, hướng nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên của trường.
placeholder+image

Sở hữu trí tuệ là công cụ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

23/03/2023

Sở hữu trí tuệ là công cụ thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, là một trong các trụ cột quan trọng để mỗi quốc gia phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế và cũng là cơ hội để đón nhận các thành quả của CMCN 4.0.
placeholder+image

Sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số

23/03/2023

Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Sở Công Thương đăng tải nội dung bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nói về sự khác nhau giữa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trong đó đã chỉ rõ 17 điểm khác nhau.
placeholder+image

Một số trao đổi về Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

21/03/2023

Chiều 15/3/2023, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Hoàng Giang đã chủ trì tổ chức buổi làm việc với các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài Chính về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
placeholder+image

Sở Khoa học và Công nghệ gặp mặt, đón tân Giám đốc mới

20/03/2023

Sáng ngày 20/03/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ tổ chức buổi gặp mặt, đón nhận đồng chí Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn về nhận nhiệm vụ mới tại Sở Khoa học và Công nghệ.
placeholder+image

Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023

20/03/2023

Ngày 17/3/2023 tại tỉnh Bình Định, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2023.