ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 25/CT-TTg
Số hiệu 25/CT-TTg
Ngày ban hành 05-10-2023
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu nội dung Chỉ thị về phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập
Tài liệu đính kèm 25-tct.signed.pdf