Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi (Acipencer baerii) liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi (Acipencer baerii) liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá tầm Siberi (Acipencer baerii) liên kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 18/05/2023
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau toàn toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau toàn toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh trong sản xuất rau toàn toàn theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 18/05/2023
Tên nhiệm vụ: Sản xuất sản phẩm trà thảo mộc từ một số cây dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Cà gai leo, Xạ đen, Cỏ ngọt, Địa hoàng, Dây thìa canh, Mướp đắng, Lá sen, Lạc tiên, Vông nem)
Tên nhiệm vụ: Sản xuất sản phẩm trà thảo mộc từ một số cây dược liệu trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Cà gai leo, Xạ đen, Cỏ ngọt, Địa hoàng, Dây thìa canh, Mướp đắng, Lá sen, Lạc tiên, Vông nem)

- Thời gian thực hiện: 28 tháng (01/2018 đến hết tháng 4/2020) - Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 1.159.390.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi chín triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ huỳnh quang tia X trong hoạt động kiểm tra chất lượng vàng bạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

- Thời gian thực hiện: 25 tháng (01/2018 đến hết tháng 01/2020). - Tổng kinh phí thực hiện Dự án: 980.470.000 đồng (Chín trăm tám mươi triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giống một số giống bưởi nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ.
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình sản xuất giống một số giống bưởi nhằm bảo tồn và sản xuất cây giống chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện: 46 tháng (từ tháng 01/2018 đến hết tháng 10/2021) - Tổng kinh phí: 1.446.981.000 đồng (Một tỷ bốn trăm bốn mươi sáu triệu chín trăm tám mươi mốt nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, biên soạn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán bằng Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở tỉnh Phú Thọ

- Thời gian thực hiện: 26 tháng (tháng 2/2018 đến tháng 4/2020) - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 520.000.000 đồng (Năm trăm hai mươi triệu đồng chẵn)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới
Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, quảng bá di sản văn hoá và danh thắng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ tới các quốc gia trên thế giới

- Thời gian thực hiện: 22 tháng (tháng 4/2018 đến tháng 01/2020) - Tổng kinh phí thực hiện dự án: 676.770.000 đồng (Sáu trăm bẩy mươi sáu triệu, bẩy trăm bẩy mươi ngàn đồng chẵn)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái khớp gối bằng viên Bồng Cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại một số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ.
Tên nhiệm vụ: Đánh giá hiệu quả hỗ trợ điều trị thoái khớp gối bằng viên Bồng Cốt đan trên lâm sàng, cận lâm sàng tại một số cơ sở khám chữa bệnh tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện: 26 tháng (tháng 02/2018 đến tháng 4/2020) - Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.118.130.000 đồng (Một tỷ, một trăm mười tám triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng mô hình cảnh báo và phân vùng lũ quét cho tỉnh Phú Thọ thích ứng với biến đổi khí hậu

- Thời gian thực hiện: 28 tháng (01/2018 đến hết tháng 4/2020) - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 685.440.000 đồng (Sáu trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương từ Sắn dây (Puerariaspp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ
Tên nhiệm vụ: Xây dựng quy trình chiết xuất và bào chế viên nang giàu isoflavonoid có tác dụng hỗ trợ bảo vệ gan do rượu gây tổn thương từ Sắn dây (Puerariaspp.) thu hái tại tỉnh Phú Thọ

- Thời gian thực hiện: 28 tháng (01/2018 đến hết tháng 4/2020) - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 635.132.000 đồng (Sáu trăm ba mươi lăm triệu một trăm ba mươi hai nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình áp dụng khoa học và công nghệ trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình áp dụng khoa học và công nghệ trồng măng tây xanh trên vùng đất bãi tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

- Thời gian thực hiện: 31 tháng, (từ tháng 01/2018 đến hết tháng 08/2020) - Tổng kinh phí: 1.222.160.000 đồng (Một tỷ hai trăm hai mươi hai triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)

Ngày 03/04/2019
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Thời gian thực hiện: 52 tháng (từ tháng 01/2018 đến hết tháng 4/2022) - Tổng kinh phí: 971.000.000 đồng (Chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng chẵn)

Ngày 03/04/2019
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0