Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 26/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng


1. Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, mã số, mã vạch phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản  tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

3. Trụ sở làm việc: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành;

 2. Thiết lập, duy trì, bảo quản và khai thác các chuẩn đo lường của địa phương;

 3. Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trong các lĩnh vực và phạm vi đã đăng ký, được chỉ định; cung cấp các sản phẩm dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện đo, chuẩn đo lường, thiết bị thí nghiệm, vật liệu, dụng cụ, thiết bị khác theo quy định của pháp luật;

4. Thực hiện hoạt động tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế;

5. Thực hiện hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước;

6. Thực hiện hoạt động tư vấn, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước;

7. Thực hiện tư vấn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và các công cụ cải tiến nâng cao năng suất chất lượng cho các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp;

8. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, thực hiện hỗ trợ công bố tiêu chuẩn áp dụng trong quá trình sản xuất sản phẩm, hàng hóa và môi trường;

9. Thực hiện các hoạt động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn tỉnh, hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

10. Thực hiện các hoạt động trợ giúp các đơn vị, tổ chức tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; ứng dụng công nghệ mã số mã vạch;

11.  Tham gia xây dựng quy chuẩn kỹ thuật của địa phương;

12. Tổ chức, tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

13. Thực hiện áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

14. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, quảng bá về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, mã số, mã vạch, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương;

15. Thực hiện hợp tác quốc tế, công tác thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

16. Thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật;

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng giao.

Lượt xem: 1706BÀI VIẾT KHÁC
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0