Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 11/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất chế biến tiêu thụ ngô sinh khối phục vụ chăn nuôi gia súc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ khoa học xây dựng mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ ngô sinh khối, để phục vụ chăn nuôi, hình thành mối liên kết bền vững giữa nông dân với doanh nghiệp trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát thông tin về giống ngô sinh khối mới phục vụ sản xuất nguyên liệu thức ăn xanh trong chăn nuôi và các quy trình sơ chế biến nâng cao giá trị dinh dưỡng của cây ngô làm thức ăn cho gia súc.

- Xây dựng 03 mô hình trồng ngô sinh khối quy mô 50 ha (02 vụ, mỗi vụ 25ha) sử  dụng  các  giống  ngô  sinh  khối  có  năng  suất  cao,  sản lượng đạt 2.500 tấn -3.000 tấn  ngô  sinh khối.

- Xây dựng 03 mô hình sơ chế, chế biến ngô sinh khối nâng cao giá trị dinh dưỡng và thời gian bảo quản ngô sinh khối, quy mô 180 tấn thức ăn/năm (tương đương 300 m3 thức ăn/năm).

- Xây dựng 02  hướng dẫn kỹ thuật về canh tác ngô sinh khối và kỹ thuật chế biến ngô sinh khối làm thức ăn phục vụ chăn nuôi phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

-  Liên kết hỗ trợ tiêu thụ 2.000 tấn ngô sinh khối.

- Tập huấn chuyên sâu cho 05 cán bộ kỹ thuật của đơn vị chủ trì; tập huấn kỹ thuật cho 150 lượt nông dân về kỹ thuật trồng, chế biến ngô sinh khối cho các hộ dân tham gia mô hình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

II. Nội dung nhiệm vụ:

   - Điều tra, khảo sát bổ sung thông tin phục vụ triển khai thực hiện dự án

 - Chuyển giao, tiếp nhận quy trình kỹ thuật và đào tạo, tập huấn

Xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối

- Xây dựng mô hình sơ chế, chế biến ngô sinh khối

- Xây dựng mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối  

- Xây dựng 02  hướng dẫn kỹ thuật về canh tác ngô sinh khối và kỹ thuật chế biến ngô sinh khối làm thức ăn phục vụ chăn nuôi phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ

- Hội thảo, thông tin tuyên truyền 

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết dự án, báo cáo tóm tắt.

- 04 Báo cáo chuyên đề: Báo cáo khảo sát, thu thập thông tin phục vụ dự án; Báo cáo đề xuất hướng ứng dụng, nhân rộng kết quả dự án; Kết quả xây dựng mô hình sản xuất ngô sinh khối, mô hình chế biến ngô sinh khối; tiêu thụ sản phẩm ngô sinh khối.

- 03 Mô hình hình sản xuất ngô sinh khối: quy mô 50ha ngô sinh khối (02 vụ đông năm 2022 và năm 2023, mỗi vụ 25ha), năng  suất đạt 50-65 tấn ngô sinh khối/ha/vụ. Sản lượng: 2.500 tấn-3.000 tấn ngô sinh khối. Cây ngô sinh trưởng và phát triển tốt.

- 03 Mô hình sơ chế, chế biến ngô sinh năng suất đạt 180 tấn thức ăn/năm  (tương đương 300m3 thức ăn/năm). Thức ăn màu vàng tươi, mùi thơm đặc trưng, không bị nấm mốc, Hàm lượng vật chất khô 23-30%; chất xơ 22-25%; Protein thô 8%.

- 02 bản hướng dẫn kỹ thuật về canh tác ngô sinh khối và kỹ thuật chế biến ngô sinh khối làm thức ăn phục vụ chăn nuôi phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- 01 bộ hồ sơ điều tra, khảo sát và 01 bộ hồ sơ, tài liệu tuyên truyền kết quả dự án.

 - 05 cán bộ kỹ thuật và 150 lượt người được tập huấn kỹ thuật.

V. Thời gian thực hiện:  30 tháng, bắt đầu từ tháng 3/2022 đến tháng 9/2024.

Lượt xem: 68BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0