Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 11/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng thâm canh giống vải chín sớm PH40 tại tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng thành công mô hình trồng mới và thâm canh giống vải chín sớm PH40 góp phần mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng quả vải và hiệu quả canh tác giống vải đặc sản tại tỉnh Phú Thọ.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 (quy mô 10ha, năng suất quả vải năm thứ 3 đạt trung bình 3-5kg/cây, tương đương 1,0 - 1,5 tấn/ha).

- Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi (quy mô 03ha, năng suất quả vải trung bình đạt 10 tấn/ha và tăng 10 - 15% theo năm).

- Tập huấn kỹ thuật trồng, thâm canh giống vải chín sớm PH40 cho 60 lượt người dân.

II. Nội dung nhiệm vụ:

        - Tập huấn kỹ thuật canh tác giống vải chín sớm PH40.

 - Xây dựng mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 

Xây dựng mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi

Tổ chức thông tin tuyên truyền kết quả dự án    

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Báo cáo tổng kết, báo cáo tóm tắt kết quả dự án.

- Mô hình trồng mới giống vải chín sớm PH40 (quy mô 10ha, dự kiến cho quả ở năm thứ 3 sau trồng, năng suất quả vải trung bình đạt 3-5kg/cây, tương đương 1,0 - 1,5 tấn/ha).

- Mô hình áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh giống vải chín sớm PH40 ở vườn vải 5 tuổi (quy mô 03ha, năng suất quả vải trung bình đạt 10 tấn/ha và tăng 10 - 15% theo năm).

- 60 lượt người dân được tập huấn kỹ thuật canh tác giống vải chín sớm PH40.

- Bộ hồ sơ, tài liệu tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

V. Thời gian thực hiện:  36 tháng (từ tháng 3/2022 đến tháng 03/2025)

Lượt xem: 491BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0