Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/10/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Cơ cấu tổ chức


      1. Lãnh đạo Sở

- Giám đốc Sở: ThS. Nguyễn Duy Anh

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Khổng Danh Đạt

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Đỗ Xuân Hoàn

- Phó Giám đốc Sở: ThS. Chu Thị Bích Thủy

2. Văn Phòng

- Thường Trực: Phone: 0210.3846.343           Fax: 0210.3847.333

- Chánh Văn phòng:  Ma Quốc Thịnh

- Phó chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Thủy

3. Thanh Tra

- Chánh Thanh tra:  ThS. Nguyễn Đình Dũng

- Phó Chánh Thanh tra: Đỗ Anh Tuấn

4. Phòng Quản lý Khoa học

- Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

- Phó trưởng phòng: ThS. Quách Ngọc Ánh

5. Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

      - Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

- Phó trưởng phòng: Nguyễn Bích Chung

6. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ

     - Giám đốc: ThS. Nguyễn Duy Anh ( GĐ Sở kiêm nhiệm)

     - Phó Giám đốc: ThS. Nguyễn Anh Tuấn

      7. Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

      - Chi cục Trưởng: ThS. Vũ Xuân Khiêm

      - Phó Chi cục Trưởng: ThS. Nguyễn Hoàng Anh

      - Phó Chi cục Trưởng: ThS. Đào Tuấn Minh

      7.1. Phòng Hành chính tổng hợp

     - Trưởng phòng: CN Bùi Thị Hồng Nhung

     - Phó trưởng phòng: Phạm Xuân Hoàng

     - Phó trưởng phòng: Bùi Thị Thanh Hương

      Phone: 0210.2240.402                  

       7.2. Phòng Quản lý Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lưng

       - Trưởng phòng:  ThS. Phạm Thu Hồng

       - Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hà

      7.3. Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

      - Giám đốc: ThS. Nguyễn Hữu Hà

      - Phó Giám đốc: ThS. Lưu Đình Nghĩa

      - Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Ngân         

      7.3.1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

        Trưởng phòng: Lê Hồng Quang

     7.3.2. Phòng Kỹ thuật - Đo lường - Thử nghiệm

       Trưởng phòng: Mai Hoàng Hiệp

   Phone: 0210.3851.668          0210.3853.668       

       8. Trung tâm Ứng dụng và Thông tin  KHCN

       - Giám đốc: ThS. Hoàng Ngọc Châu                    

- Phó Giám đốc: Đinh Công Thọ               

- Phó Giám đốc: ThS. Trần Bích Hạnh

 8.1. Phòng Hành chính và Thông tin KHCN

 - Trưởng phòng:  KS. Nguyễn Hữu Chính

-  Phó phòng: Vi Thị Hạnh

 Phone: 0210.3686279     

        8.2. Phòng Tư vấn, Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ

  - Trưởng phòng: KS Nguyễn Đình Lê Trung

  - Phó phòng: Nguyễn Trung Kiên

 

Lượt xem: 4245BÀI VIẾT KHÁC
Chức năng nhiệm vụ của Sở
Chức năng nhiệm vụ của Sở

Chức năng nhiệm vụ của Sở

Ngày 25/10/2018
Lãnh đạo Sở
Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở

Ngày 25/10/2018
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển

Sơ nét lịch sử cơ quan quản lý khoa học và công nghệ phú thọ qua các thời kỳ

Ngày 25/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0