Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 11/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm một số giống lúa phục vụ chế biến tại các làng nghề của tỉnh Phú Thọ


I. Mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu chung: Thúc đẩy phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm hàng hóa quy mô lớn trên địa bàn; Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế của các làng nghề chế biến nông sản của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng thành công mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm một số giống lúa phục vụ chế biến tại các làng nghề của tỉnh Phú Thọ (Quy mô 160 ha trong đó: 100 ha giống lúa Gia Lộc 601 cho năng suất 6,5 - 7,0 tấn/ha; 60 ha giống lúa nếp thơm đặc sản Liên Hoa cho năng suất 5,0 - 6,0 tấn/ha).

- Mô hình sản xuất các giống lúa của dự án cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10 - 15% so với giống lúa truyền thống của địa phương đang sản xuất.

- Tạo được mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các mô hình sản xuất lúa của dự án (Dự kiến liên kết tiêu thụ 500 tấn thóc Gia Lộc 601 và 200 tấn thóc nếp thơm đặc sản Liên Hoa thương phẩm thông qua hợp đồng bao tiêu và thông qua liên kết với các làng nghề, hợp tác xã chế biến trong tỉnh).

- Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh cho giống lúa Gia Lộc 601 và nếp thơm đặc sản Liên Hoa phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ.

- Tập huấn kỹ thuật cho 180 lượt người dân khu vực triển khai dự án nắm vững được kỹ thuật canh tác giống lúa giống lúa Gia Lộc 601 nếp thơm đặc sản Liên Hoa.

II. Nội dung nhiệm vụ:

  - Khảo sát, thu thập bổ sung thông tin

- Xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ một số giống lúa phục vụ chế biến

Hoàn thiện bản hướng dẫn kỹ thuật thâm canh giống lúa Gia Lộc 601 và giống lúa nếp thơm Liên Hoa phù hợp với điều kiện tỉnh Phú Thọ

- Tập huấn kỹ thuật cho nông dân

- Hội thảo, thông tin tuyên truyền 

III. Lĩnh vực nghiên cứu: Nông lâm ngư nghiệp

IV. Kết quả dự kiến:

- Mô hình sản xuất giống lúa Gia Lộc 601 và giống lúa Nếp thơm đặc sản Liên Hoa với quy mô diện tích sản xuất 160ha, trong đó:

+ Mô hình giống lúa Gia Lộc 601: Tổng diện tích sản xuất của 4 vụ là 100ha, năng suất 6,5 - 7,0 tấn/ha/vụ;

+ Mô hình giống lúa nếp thơm đặc sản Liên Hoa: Tổng diện tích sản xuất của 4 vụ là 60ha, năng suất 5,0 - 6,0 tấn/ha/vụ.

- Kết quả sản xuất của mô hình của 2 giống lúa:

+ Mô hình giống lúa Gia Lộc 601: Sản lượng đạt từ 650 đến 700 tấn thóc và liên kết tiêu thụ 500 tấn thóc;

+ Mô hình giống lúa nếp thơm đặc sản Liên Hoa: Sản lượng đạt từ 300 đến 360 tấn thóc và liên kết tiêu thụ 200 tấn thóc.

- 02 Báo cáo kết quả xây dựng mô hình sản xuất giống lúa Gia Lộc 601 và giống lúa Nếp thơm đặc sản Liên Hoa phục vụ chế biến.

- 01 bộ hồ sơ hội thảo, thông tin tuyên truyền kết quả thực hiện dự án.

- 01 bộ hồ sơ và báo cáo kết quả khảo sát thu thập thông tin.

- Danh sách tập huấn kỹ thuật gieo cấy giống lúa Gia Lộc 601 và giống lúa Nếp thơm đặc sản Liên Hoa cho 180 lượt người.

- Báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

V. Thời gian thực hiện:  36 tháng (từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2024).

Lượt xem: 33BÀI VIẾT KHÁC
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết, tiêu thụ các sản phẩm OCOP và nông sản cho hội viên Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng điện năng lượng mặt trời và công nghệ tự động hóa hỗ trợ, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên
Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế và sản xuất thử nghiệm viên nang hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu từ nguồn dược liệu thiên nhiên

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Nghiên cứu biên soạn bộ tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 20/12/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0