ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1152/BKHCN-TTra
Số hiệu 1152/BKHCN-TTra
Ngày ban hành 01/04/2016
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai thanh tra chuyên đề năm 2016
Tài liệu đính kèm 3. n 6_4_1152-BKHCN-TTra.pdf