ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 32/TB-KHCN
Số hiệu 32/TB-KHCN
Ngày ban hành 27/7/2017
Cơ quan ban hành Sở KH&CN
Trích yếu nội dung Thông báo Tổ chức,cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Ứng dụng, nâng cấp phát triển phần mềm quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ".
Tài liệu đính kèm thong bao 32.jpg