ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 228/QĐ-BKHCN
Số hiệu 228/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/02/2023
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28/12/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Tài liệu đính kèm dc.pdf