ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 10/VBHN-BKHCN
Số hiệu 10/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 01/08/2023
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BKHCN ngày 01/8/2023 Thông tư quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường
Tài liệu đính kèm VBHN10_VBHN-BKHCN.pdf