ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 20/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 20/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2023
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
Tài liệu đính kèm TT_ve_tuyen_chon_nhiem_v%E1%BB%A5_KHCN.zip