ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 20/2022/TT-BKHCN
Số hiệu 20/2022/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2022
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương
Tài liệu đính kèm tt20.pdf