ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 16/2023/TT-BKHCN
Số hiệu 16/2023/TT-BKHCN
Ngày ban hành 09/08/2023
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực khoa học và công nghệ
Tài liệu đính kèm TT_HD_Vi_Tri_Viec_Lam_CC.zip