ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 291/QĐ-SKHCN
Số hiệu 291/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 14/9/2020
Cơ quan ban hành Sở KH&CN Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt thông minh vào sản xuất cây ăn quả có múi theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tài liệu đính kèm qdcnda%20tuoi%20nho%20giot%20cty%20giong(1).pdf