ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1969/QĐ-UBND
Số hiệu 1969/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ
Tài liệu đính kèm 1969.pdf