ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 24/2018/QĐ-UBND
Số hiệu 24/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/10/2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Tài liệu đính kèm 24_2018_QD-UBND.PDF