ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 256/QĐ-BKHCN
Số hiệu 256/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/02/2016
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
Tài liệu đính kèm 256_QD_BKHCN.pdf