ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 4418/KH-UBND
Số hiệu 4418/KH-UBND
Ngày ban hành 07/11/2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2023
Tài liệu đính kèm kh4418(1).pdf