ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Số hiệu 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Ngày ban hành 08/06/2016
Cơ quan ban hành Bo KH&CN va Bo Tai chinh
Trích yếu nội dung Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
Tài liệu đính kèm -TTLT 14_2016_TTLT_BTTTT_BKHCN.pdf