Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 20/03/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phú Thọ xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ hoạt động điều hành quản lý hành chính nhà nước


         Ngày 20/3/2014, Hội đồng Khoa học tỉnh Phú Thọ, đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý văn bản và hỗ trợ hoạt động điều hành trong cơ quan quản lý hành chính Nhà nước tỉnh Phú Thọ”. Đây là đề tài do Trung tâm Công nghệ thông tin Tây Bắc thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.