Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 10/05/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Phú Thọ đẩy mạnh công tác thống kê khoa học và công nghệ


 Theo Nghị định số 30/2006/NP-CP của Chính phủ đã nêu rõ, thông tin thống kê khoa học và công nghệ là sản phẩm của hoạt động thống kê trong lĩnh vực KH&CN, bao gồm các số liệu về khoa học và công nghệ và bản phân tích các số liệu đó.

 Trong đó, thống kê khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển đối với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương.

 

 


 

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành Thống kê ( 6/5/1946 - 6/5/2016)

 

    Thống kê tổng hợp và thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ là các chế độ báo cáo thống kê về KH&CN, báo cáo số liệu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, gồm: Hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (tổ chức, nhân lực, tài chính, hợp tác quốc tế), sở hữu công nghiệp. Đối tượng điều tra: là các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ. Các tổ chức khoa học và công nghệ; các tập đoàn, tổng công ty, công ty, doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các tổ chức: chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách Nhà nước để hoạt động khoa học và công nghệ.


   Tại tỉnh ta, hoạt động thống kê khoa học và công nghệ do Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN, Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp thực hiện, nhằm tạo dựng nguồn thông tin thống kê khoa học và công nghệ thành hệ thống cơ sở dữ liệu. Đến nay, Trung tâm đã triển khai thực hiện báo cáo thống kê cơ sở, tổng hợp và các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ như: Điều tra tiềm lực, điều tra nghiên cứu và phát triển, điều tra nhận thức công chúng về khoa học và công nghệ, điều tra tiềm lực, điều tra đổi mới công nghệ, điều tra hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ nhằm thu thập thông tin về tiềm lực, hoạt động nghiên cứu và phát triển của các tổ chức khoa học và công nghệ.


         Theo báo cáo thống kê năm 2015, có 55 đơn vị thực hiện báo cáo, trong đó có, 48 đơn vị thuộc thành phần kinh tế nhà nước; 7 đơn vị thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Trong năm 2015 đã nghiên cứu 291 đề tài, dự án  KH&CN, trong đó đề tài, dự án cấp quốc gia triển khai là 6 nhiệm vụ KH&CN; cấp bộ triển khai trên địa bàn tỉnh là 12 nhiệm vụ KH&CN; đề tài, dự án cấp tỉnh là 59 nhiệm KH&CN; đề tài nghiên cứu cấp cơ sở 214 nhiệm KH&CN. Công tác thống kê khoa học và công nghệ đã hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đổi mới nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa,. Vì vậy các địa phương đã quan tâm đầu tư cơ sở, vật chất, trang thiết bị cho các tổ chức khoa học và công nghệ. Các kết quả nghiên cứu đã có địa chỉ ứng dụng cụ thể, sát với thực tiễn, góp phần tăng tỷ lệ các kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ còn hạn chế, phần lớn ở các tổ chức khoa học và công nghệ còn lại rất thiếu trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ. Có rất ít tổ chức khoa học và công nghệ đủ tiềm lực để tự mình tổ chức giải quyết các vấn đề nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên sâu, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu…

 

      Để đáp ứng nhiệm vụ được giao Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN tiếp tục bám sát kế hoạch mục tiêu chiến lược phát triển của Sở Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2015 – 2020, Luật Khoa học và công nghệ, các văn bản chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và của tỉnh Phú Thọ. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị làm công tác thống kê, thường xuyên trao đổi về chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường tập huấn về công tác thống kê khoa học, công nghệ, bảo đảm chính xác và kịp thời, góp phần phục vụ ngày càng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển đối trên các lĩnh vực của tỉnh nhà.    

 

Ngọc Lan

Lượt xem: 7BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0