Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 21/09/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020 định hướng đến năm 2030


  Ngày 18/9/2015, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức Hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh: "Nghiên cứu xác định cơ sở khoa học và định hướng phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2014 - 2020 định hướng đến năm 2030". Đề tài do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

 

 

  Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, lần thứ 5 (khóa XI); Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa  XI. Đồng thời, để thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVII, yêu cầu đặt ra là phải khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập về tổ chức và cán bộ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, đặc biệt là phải xây dựng đội cán bộ ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ. Đây thực sự là vấn đề cấp bách, then chốt, có ý nghĩa quyết định, cần thiết nghiên cứu, xây dựng thành các đề án mang tính chiến lược về công tác tổ chức và công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

   Kết quả nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, góp phần giúp cho cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy các cấp nhận thức đầy đủ hơn những vấn đề về cơ sở lý luận, khoa học và những quan điểm của Đảng ta liên quan đến cán bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ. Trên cơ sở đánh giá thực trạng để từ đó đề ra mục tiêu, yêu cầu, và giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng nói chung.

 

 

Lượt xem: 28BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0