Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 17/08/2015
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020


 Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ, Hội đồng Khoa học tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học: “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. Đề tài do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

 

    Hiện nay, công tác hỗ trợ, hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) chưa được tiến hành một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Cá nhân và doanh nghiệp thiếu thông tin và điều kiện tiếp xúc với các nguồn vốn nước ngoài, đổi mới công nghệ, ứng dụng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất,…đó cũng là trở ngại đối với công tác chuyển giao công nghệ.

   Chiến lược phát triển  khoa học và công nghệ của tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 cũng đặt ra mục tiêu giai đoạn 2011 - 2020 thành lập được 50 doanh nghiệp KH&CN. Tuy nhiên, đến nay trên cả nước mới hình thành được khoảng 132 doanh nghiệp KH&CN, trong đó Phú Thọ mới thành lập được 02 doanh nghiệp KH&CN. Việc phát triển doanh nghiệp KH&CN còn gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc. Vì vậy để đánh giá toàn diện những khó khăn vướng mắc, đồng thời xác định các tổ chức, doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và đưa ra các giải pháp phù hợp để phát triển doanh nghiệp KH&CN, Sở Khoa học và công nghệ Phú Thọ đã nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

    Kết quả nghiên cứu của đề tài giúp nhận diện được những thành công, những bất cập trong việc phát triển doanh nghiệp KH&CN tại tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua, đồng thời đề xuất các giải pháp góp phần phát triển doanh nghiệp KH&CN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

Lượt xem: 27BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0