Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 23/04/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng di truyền của các giống lợn nội


 

Các giống lợn nội của Việt Nam rất phong phú và được phân bố khắp các vùng của đất nước. Mỗi vùng nuôi những giống lợn đặc trưng riêng. Có giống đã được phục hồi quay trở lại sản xuất, nhưng cũng có giống hiện không còn hoặc còn với số lượng rất ít. Để nghiên cứu về bảo tồn đa dạng sinh học, cần tìm hiểu các đặc điểm sinh học, tiềm năng di truyền của mỗi giống, từ đó mới có thể đảm bảo sử dụng bền vững các nguồn gen giống lợn hiện có ở Việt Nam.

 


Từ thực tế trên, việc nghiên cứu đánh giá một cách đầy đủ, có hệ thống về đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất, phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cố định, kết hợp với nghiên cứu đa hình gen và xác định ảnh hưởng của gen này đến khả năng sản xuất của các giống lợn nội là cần thiết để đưa ra những định hướng chọn lọc, sử dụng nguồn gen này có hiệu quả góp phần tăng cường sự bền vững trong các hệ thống sản xuất chăn nuôi lợn bản địa. Vì vậy, nhóm nghiên cứu tại Viện Chăn nuôi do TS. Đặng Hoàng Biên làm chủ nhiệm, đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu đánh giá tiềm năng di truyền của các giống lợn nội” trong thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 9/2016.

Một số kết quả nghiên cứu của đề tài:
- Phân tích tiềm năng di truyền kiểu hình nguồn gen lợn nội
+ Năng suất sinh sản của 6 giống lợn nghiên cứu đạt khá so với các giống lợn nội, thể hiện ở số con sơ sinh sống/ổ của dao động từ 6,63 - 7,30 con (ngoại trừ lợn Ô Lâm có số con sơ sinh sống/ổ là 9,21 con), số con cai sữa/ổ đạt từ 6,24 - 6,94 con (lợn Ô Lâm đạt 8,43 con) và khối lượng cai sữa/ổ lúc 45 ngày tuổi đạt từ 25,01 - 28,26 kg (lợn Ô Lâm đạt 55,37 kg). 
+ Khả năng sinh trưởng và cho thịt: Khả năng tăng khối lượng cao nhất là lợn Ô Lâm (297,65 g/ngày), thấp nhất ở lợn Bản (139,83 g/ngày). Tăng khối lượng (g/ngày) của lợn thí nghiệm tăng nhanh từ giai đoạn 2-3 tháng tuổi đến giai đoạn 6-7 tháng tuổi. Tỷ lệ nạc cao dao động từ 38,615 ở lợn Mẹo đến 42,86% ở lợn Ô Lâm.
+ Chất lượng thịt của 6 giống lợn đều nằm trong giới hạn chất lượng thịt bình thường với pH45 dao động từ 5,87-6,22; độ sáng L* dao động từ 50,99-55,36 và tỷ lệ mất nước bảo quản dao động từ 0,97-2,28%.
+ Đối với tính trạng sinh sản: Yếu tố lứa đẻ ảnh hưởng đến cả 3 chỉ tiêu số con sơ sinh sống/ổ, số con cai sữa/ổ và khối lượng cai sữa/ổ của cả 6 giống lợn từ mức P<0,05 đến P<0,001. 
+ Đối với tính trạng tăng khối lượng và dày mỡ lưng: Yếu tố lần thí nghiệm hầu như không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu tăng khối lượng và độ dày mỡ lưng của các giống lợn nghiên cứu, ngoại trừ lợn Ô Lâm.
- Nghiên cứu phát hiện đa hình và đánh giá sự liên quan của môt số gen đối với tính trạng số con/ổ và phẩm chất thịt của 6 giống lợn nội
- Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu trên máy tính đã lập bản đồ phân bố và cập nhật đầy đủ thông tin cho mỗi giống.

Kết quả nghiên cứu của đề tài định hướng việc chọn lọc nâng cao năng suất sinh sản và chất lượng thịt lợn bản địa bằng cách chọn lọc những kiểu gen ưu việt cho từng chỉ tiêu cụ thể trên từng giống lợn khác nhau ở từng đa hình đặc trưng.
Lượt xem: 211BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0