Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 21/10/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiệm thu dự án "Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông chuyển giao phổ biến kiến thức KH&CN phục vụ quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội các xã nông thôn và miền núi tỉnh Phú Thọ"


 Ngày 19/10/2014, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu cơ sở dự án cấp Nhà nước “Ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông chuyển giao phổ biến kiến thức KH&CN phục vụ quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội các xã nông thôn và miền núi tỉnh Phú Thọ”. Dự án này thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011 - 2015” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ chủ trì thực hiện.

         

Mục tiêu của dự án nhằm tiếp nhận, làm chủ, khai thác và sử dụng hiệu quả kho kiến thức Khoa học và Công nghệ bằng công nghệ thông tin - truyền thông nhằm chuyển giao, phổ biến phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các xã nông thôn, miền núi tỉnh Phú Thọ; Tăng cường tiềm lực về công nghệ thông tin - truyền thông thông tin Khoa học và Công nghệ nhằm thúc đẩy, chủ động ứng dụng các thiết bi kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất và đời sống, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Góp phần nâng cao tiềm lực Khoa học và Công nghệ cho hoạt động ứng dụng và chuyển giao Khoa học và Công nghệ ở tỉnh Phú Thọ.

          Dự án đã đem lại hiệu quả trực tiếp cho 28 điểm thông tin Khoa học và Công nghệ của 27 xã, thị trấn thuộc 11 huyện của tỉnh Phú Thọ, 01 điểm cấp tỉnh đặt tại Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ với trang thiết bị về công nghệ thông tin phần cứng, phần mềm, kho dữ liệu thư viện điện tử để các xã trực tiếp, chủ động khai thác phục vụ hỗ trợ trong chỉ đạo điều hành, phổ biến cho người dân những kiến thức Khoa học và Công nghệ phục vụ đời sống một cách dế hiểu, phù hợp với khả năng, trình độ dân trí ở mỗi địa phương.

          Dự án đã tiếp nhận và chuyển giao bộ cơ sở dữ liệu thư viện điện tử với hơn 4000 cơ sở dữ liệu chuyên gia vầ tổ chức tư vấn, thư viện điện tử với phần mềm tra cứu tích hợp trên 55.000 biểu ghi và 450 phim khoa học trên các linh vực nông - lâm - ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… Bước đầu, dự án đã cung cấp thông tin cho trên 12.150 lượt khai thác thư viện điện tử Khoa học và Công nghệ tại 27 xã triển khai, trong đó cung cấp trên 100 phim khoa học phổ biến cho người dân tại các buổi hội thảo, hội nghị của các xã.

          Thông qua mô hình dự án, có thể nắm bắt kịp thời và tổ chức chuyển giao nhanh chóng các công nghệ thích hợp với các tổ chức, cá nhân trong xã, tiếp thu và nhân rộng việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào đời sống. Tạo cơ chế trao đổi thông tin đa chiều để chia sẻ và trao đổi thông tin dễ dàng giữa các xã, các huyện trên địa bàn tỉnh…

          Hội đồng Khoa học tỉnh Phú Thọ đã đánh giá cao kết quả mà dự án đã đem lại. Các thành viên hội đồng đã nhất trí xếp loại Đạt và có những góp ý để giúp cơ quan chủ trì thực hiện dự án hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị nghiệm thu cấp Nhà nước trong thời gian tới.

                                                                                            Bích Hạnh

Lượt xem: 21BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0