Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn
Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn

Ngày 30/10/2023
Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá Trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo xây dựng mô hình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá Trê đồng trong ao tại tỉnh Phú Thọ

Tiếp nhận và làm chủ công nghệ sinh sản nhân tạo để sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Chuối hoa trong lồng trên hồ chứa và cá trê đồng trong ao đảm bảo chất lượng nhằm cung cấp được nguồn cá giống chất lượng cho sản xuất và nguồn cá thương phẩm cho tiêu dùng trong và ngoài tỉnh qua đó góp phần khai thác, phát triển có hiệu quả nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/07/2023
Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và quản lý tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc và quản lý tem truy xuất nguồn gốc cho một số sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng CNTT xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần phát triển thương hiệu sản phẩm hàng hoá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/07/2023
Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 12/07/2023
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp

Xây dựng phần mềm trích chọn sự kiện về thông tin xấu, độc trong văn bản tin tức tiếng Việt đăng tải trên các trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm quản lý có hiệu quả về an toàn thông tin mạng.

Ngày 12/07/2023
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học phục vụ dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án các môn Toán học, Vật lý, Hoá học, Sinh học phục vụ dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu, biên soạn và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan - đáp án đối với 4 môn học: Toán học, Vật lý, Hoá học và Sinh học phục vụ hoạt động dạy và học ở các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 12/07/2023
Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng
Ứng dụng công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ trong bảo về, chống ăn mòn đối với các sản phẩm kim loại trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ và lắp đặt dây truyền công nghệ phủ sơn bằng hợp chất hữu cơ cho sản phẩm kim loại, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, gia dụng góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngày 12/07/2023
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các đề tài dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý các đề tài dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Xây dựng phần mềm quản lý các đề tài đầu tư công và đầu tư tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về quản lý đề tài đầu tư.

Ngày 11/07/2023
Ứng dụng công nghệ Phantom trong kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT và X- quang tăng sáng truyền hình nhằm nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ứng dụng công nghệ Phantom trong kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT và X- quang tăng sáng truyền hình nhằm nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ứng dụng công nghệ Phantom trong kiểm định thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT và X- quang tăng sáng truyền hình nhằm nâng cao năng lực hoạt động dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 05/07/2023
Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.
Xây dựng mô hình chế biến một số sản phẩm từ cây bưởi Đoan Hùng.

Xây dựng mô hình chế biến các sản phẩm từ quả bưởi Đoan Hùng góp phần nâng cao giá trị bưởi Đoan Hùng, thúc đẩy phát triển ngành chế biến nông sản của tỉnh phù hợp với mục tiêu định hướng của tỉnh Phú Thọ.

Ngày 05/07/2023
Ứng dụng công nghệ cắt Plasma để xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ cắt Plasma để xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ cắt Plasma CNC xây dựng mô hình gia công một số sản phẩm cơ khí có chất lượng tốt, có tính cạnh tranh cao trên thị trường, góp phần phát triển ngành cơ khí chế tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 05/07/2023
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhTrung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Việt Trì.
Nghiên cứu, xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinhTrung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Việt Trì.

Xây dựng hệ thống ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực dành cho học sinh cấp THCS; góp phần chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh THCS trên địa bàn Thành phố Việt Trì.

Ngày 05/07/2023
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0