Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 12/07/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ


1. Thời gian thực hiện: 52 tháng

Bắt đầu từ tháng 01/2018 đến hết tháng 4/2022

2. Kinh phí thực hiện dự án: 971 triệu đồng

Trong đó, từ ngân sách nhà nước: 731 triệu đồng

3. Mục tiêu nhiệm vụ:

Ứng dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và Keo tai tượng góp phần nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Áp dụng kỹ thuật chuyển hoá đã được ban hành theo TCVN 11567 để xây dựng thành công mô hình chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn theo quy mô 30 ha đối với 02 loài Keo lai và Keo tai tượng có tỷ lệ cây gỗ lớn năm thứ 10-12 đạt trên 70%, tăng hiệu quả kinh tế của rừng trồng tối thiểu từ 30%.

Hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật chuyển hoá rừng keo gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn phù hợp với điều kiện của tỉnh Phú Thọ.

Thông tin tuyên truyền và chuyển giao tập huấn, hướng dẫn sử dụng kỹ thuật chuyển hoá cho các đơn vị, cá nhân, hộ trồng rừng trên địa bàn tỉnh, số lượng 240 người được tập huấn.

4. Sản phẩm dự án: 

- Mô hình 30 ha được áp dụng kỹ thuật chuyển hoá rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn: 10 ha rừng keo tai tượng tại huyện Tân Sơn, 10 ha rừng keo tai tượng tại huyện Thanh Sơn, 5 ha rừng keo tai tượng và 5 ha keo lai tại huyện Yên Lập.

- Hồ sơ số liệu điều tra khảo sát bổ sung.

- 04 báo cáo chuyên đề:

+ Các yếu tố ảnh hưởng và điều kiện chuyển hoá rừng.

+ Thực trạng trồng rừng trên 3 huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Yên Lập.

+ Kết quả lựa chọn lô rừng để thực hiện chuyển hoá.

+ Tổng hợp, đánh giá hiệu quả xây dựng mô hình sao thực hiện chuyển hoá.

- Hướng dẫn kỹ thuật chuyển hoá rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài keo tai tượng và keo lai trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- 02 chuyên mục phát sóng trên đài truyền hình.

- 05 lớp tập huấn cho 240 người.

- Báo cáo tổng kết của dự án, báo cáo thống kê và báo cáo tóm tắt.

Lượt xem: 41BÀI VIẾT KHÁC
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Bí xanh Văn Lang Hạ Hòa Phú Thọ cho sản phẩm bí xanh an toàn xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ngày 08/01/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Dê Thanh Sơn” cho các sản phẩm dê an toàn của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi Hươu sao sinh sản và thương phẩm theo hướng an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 08/01/2024
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ
Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng phần truy xuất thông tin và quản lý tài nguyên thực vật tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/12/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Rượu ngô Tân Sơn” cho sản phẩm rượu ngô huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/11/2023
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Chè Đá Hen” cho sản phẩm chè an toàn xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Ngày 01/11/2023
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0