Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 30/10/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn


1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn

2. Thời gian thực hiện: 01/2021 - 04/2023

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn quy mô 10.00 tấn/năm​​​​​​​ (sản phẩm đạt chất lượng: Định lượng 350÷400 g/m2; Chỉ số độ chịu bục: ≥ 1,6 kPa.m2/g; Độ dày: ≥ 0,45 mm; Khối lượng riêng: ≤ 0,68 g/cm3). ​​​​​​​Sản xuất thử nghiệm 3,0 tấn giấy bìa cứng đạt yêu cầu chất lượng: Định lượng 350÷400 g/m2; Chỉ số độ chịu bục: ≥ 1,6 kPa.m2/g; Độ dày: ≥ 0,45 mm; Khối lượng riêng: ≤ 0,68 g/cm3. ​​​​​​​Đào tạo 5 cán bộ kỹ thuật nắm vững quy trình công nghệ và hướng dẫn kỹ thuật cho 10 công nhân. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất bột giấy, giấy đồng thời có thể áp dụng  để sản xuất các loại giấy bao bì, hòm hộp, kết quả  đề tài còn giúp ngành giấy có thêm một lựa chọn về nguyên liệu sử dụng.

4. Sản phẩm nhiệm vụ: 

3 tấn giấy bìa cứng đạt yêu cầu chất lượng. ​​​​​​​Đầy đủ các báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề và quy trình công nghệ sản xuất giấy bìa cứng trong phòng thí nghiệm đạt yêu cầu chất lượng. Quy trình Công nghệ sản xuất giấy bìa cứng từ bã sắn: Đầy đủ bản mô tả chi tiết quy trình công nghệ quy mô 10.000 tấn/năm. Đạt yêu cầu chất lượng. ​​​​​​​Bảng số liệu khảo sát: Đầy đủ số liệu về sản lượng cung cấp, mức tiêu thụ sản phẩm. ​​​​​​​Báo cáo tổng kết, báo cáo chuyên đề: đầy đủ số liệu theo yêu cầu. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành Công nghiệp Giấy (Phụ Lục 7)

Lượt xem: 23BÀI VIẾT KHÁC
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tâm linh "Nghi lễ rước nước Bạch hạc, Đền Tam Giang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng và phát triển phần mềm Quản lý đề tài, dự án phục vụ hiệu quả công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ứng dụng công nghệ vi sinh (xạ khuẩn, vi khuẩn) để sản xuất phân hữu cơ (compost) chất lượng cao từ phế phụ liệu trong trồng trọt và chăn nuôi tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/04/2024
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018
Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018

Xây dựng mô hình không gian trải nghiệm và trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh phổ thông tại trường Đại học Hùng Vương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ngày 02/04/2024
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình liên kết trồng cây Cúc hoa vàng (Chrysanthemum indicum L.) theo hướng hữu cơ lấy nguyên liệu chế biến sản phẩm trà hoa cúc tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/04/2024
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Điều tra, khảo sát thực trạng, đề xuất giải pháp quản lý, chăm sóc, bảo tồn một số cây cổ thụ có giá trị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Ngày 01/04/2024
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0