Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Ba, 31/10/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Xây dựng mô hình bưởi Diễn đạt chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


1. Tên nhiệm vụ: Xây dựng mô hình bưởi Diễn đạt chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2. Thời gian thực hiện: 03/2021 - 03/2023

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Xây dựng thành công mô hình bưởi Diễn đạt chứng nhận hữu cơ. Góp phần gia tăng giá trị sản xuất bưởi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và nâng cao hiểu biết cho cán bộ làm nông nghiệp, người sản xuất về sản xuất bưởi hữu cơ làm tiền đề để mở rộng diện tích áp dụng hữu cơ cho các năm tiếp theo.

4. Sản phẩm nhiệm vụ: 

Báo cáo tổng kết và kết quả thực hiện dự  án. Đĩa ghi kết quả dự án (định dạng PDF). Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng mô hình rõ ràng, đầy đủ thông tin. Báo cáo kết quả thăm quan học tập kinh nghiệm phục vụ xây dựng mô hình. 100 lượt người được tập huấn, chuyển giao kỹ  thuật sản xuất bưởi diễn hữu cơ. Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật (Xử lý phế phụ phẩm thành phân bón hữu cơ vi sinh và kỹ thuật đối với sản xuất bưởi diễn hữu cơ thời kỳ kinh doanh). 01 mô hình bười diễn thời kỳ kinh doanh đạt chứng nhận hữu cơ  quy mô 03 ha được cấp giấy chứng nhận hữu cơ theo TCVN 11041-1:2017 và TCVN 11041-2:2017. Sản phẩm bưởi diễn được dán tem nhãn hữu cơ. Danh sách số thuốc BVTV sinh học, chế phẩm sinh học, phân bón sử dụng trong sản xuất hữu cơ đảm bảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-2:2017. 01 bài báo đăng trên tạp trí khoa học

Lượt xem: 52BÀI VIẾT KHÁC
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Đánh giá mức độ ô nhiễm vi nhựa trong một số sản phẩm thực phẩm, dược phẩm lưu hành trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngày 26/06/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Phong Châu” cho các sản phẩm bánh sắn của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 03/05/2024
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ
Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Xây dựng mô hình sản xuất bầu hữu cơ siêu nhẹ tự huỷ quy mô công nghiệp phục vụ sản xuất cây giống lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 03/05/2024
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải 1 Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu Chứng nhận “Vải Hùng Long” cho sản phẩm vải chín sớm của xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chè Shan tuyết tại Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ

Ngày 02/05/2024
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Nghiên cứu xây dựng phần mềm liên thông quản lý thuế hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn thị xã Phú Thọ

Ngày 09/04/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0