Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 16/05/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Kế hoạch phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020


Ngày 11/5/2016, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020.

Phương hướng của Kế hoạch là phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ (KH&CN), làm cho KH&CN thực sự là động lực để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó, tiếp tục đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý và hoạt động KH&CN; Tăng cường đầu tư, nâng cao tiềm lực KH&CN của tỉnh; Phát triển thị trường KH&CN, doanh nghiệp KH&CN và các hoạt động dịch vụ KH&CN; Đẩy mạnh hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về KH&CN; Nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KH&CN; Đẩy mạnh đổi mới công nghệ, sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường, ứng dụng KH&CN vào sản xuất và đời sống góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020 được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII.

Kế hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng tâm như  nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN; tăng cường hoạt động KH&CN cấp huyện; Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN, các kết quả nghiên cứu vào sản xuất đời sống; nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tăng tỷ lệ các nhiệm vụ KH&CN dưới dạng dự án ứng dụng, triển khai, được phát triển từ kết quả của các đề tài đã được nghiên cứu thành công; Chú trọng phát triển các sản phẩm đặc trưng và có lợi thế của tỉnh, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm hàng hóa; xây dựng và ban hành mới các chương trình: Hỗ trợ, ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN và các kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất và đời sống của tỉnh và Hỗ trợ xây dựng bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, hàng hóa, đặc trưng và có lợi thế của tỉnh nhằm thúc đẩy việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN mới vào sản xuất và đời sống, đẩy mạnh phát triển sở hữu trí tuệ, tăng sức cạnh tranh đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh; Nâng cao tiềm lực KH&CN, trong đó ưu tiên đầu tư các các dự án đầu tư phát triển tiềm lực khoa học của các tổ chức KH&CN, các dự án đầu mua sắm trang thiết bị kiểm định, kiểm nghiệm của các Trung tâm, phòng thí nghiệm trên địa bàn tỉnh; trọng dụng và thu hút cán bộ KH&CN có trình độ cao trong hoạt động KH&CN.

           

Ngọc Lan

 

 

Lượt xem: 23BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0