Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 25/01/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018


   Ngày 19/1/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khoa học và Công nghệ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

   Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát  sao và thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ; sự quan tâm ủng hộ của Bộ Khoa học và Công nghệ và sự phối hợp của các cơ quan KH&CN Trung ương, của tỉnh. Việc đầu tư cho hoạt động KH&CN đã được quan tâm, đặc biệt là đối với các chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh, các dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội nông thôn và miền núi.

Đồng chí Nguyễn Thủy Trọng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

  Hoạt động nghiên cứu - triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2017, có 14 đề tài, dự án KH&CN cấp Nhà nước và 66 đề tài, dự án cấp tỉnh. Tổ chức 24 hội nghị thẩm định, 03 hội nghị tổ chức chủ trì và 27 tổ thẩm định kinh phí thực hiện nhiệm vụ kịp tiến độ đề ra, kiểm tra xác nhận tiến độ thực hiện của 33 nhiệm vụ làm cơ sở để cấp kinh phí năm 2017 cho các nhiệm vụ chuyển tiếp, đã tổ chức 18 hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN (trong đó có 03 nhiệm vụ xếp loại xuất sắc, 15 nhiệm vụ xếp loại đạt). Có thể thấy, các đề tài, dự án có khả năng ứng dụng vào thực tiễn, là cơ sở khoa học để xây dựng các chủ trương, chính sách phù hợp các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của tỉnh.

   Nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, tiến bộ KHCN được áp dụng vào sản xuất và đời sống, góp phần quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tạo ra nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, bền vững; đổi mới công nghệ, tiết kiệm năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp; đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, từng bước xử lý ô nhiễm môi trường.

   Hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN được tăng cường, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, giảm thiểu tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người sản xuất, người tiêu dùng. Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai tích cực trong các lĩnh vực đảm bảo đo lường, chất lượng xăng dầu, hàng bao bì đóng gói sẵn, thiết bị điện - điện tử và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, cơ quan vững mạnh được chú trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

   Về phương hướng triển khai nhiệm vụ trong năm 2018, ngành KH&CN tập trung vào thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển KH&CN tỉnh Phú Thọ đến năm 2020; Kế hoạch phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Trung ương đảng (khóa XI) về phát triển KH&CN, Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN quốc gia giai đoạn 2011 - 2020; … Gắn hoạt động KH&CN với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ 18; Ưu tiên đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ cao phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

   Hướng trọng tâm hoạt động KH&CN vào phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển theo chiều sâu, góp phần tăng nhanh năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm. Thực hiện đồng bộ việc nâng cao năng lực, đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

   Tham gia có hiệu quả vào các chương trình trọng điểm Quốc gia về KH&CN, các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước và các chương trình KH&CN cấp tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Tăng tỷ lệ các dự án và huy động tiềm lực các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất và đời sống.

Ngọc Lan

Lượt xem: 25BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0