Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 10/10/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Giảng dạy, học tập theo định hướng đổi mới thi THPT quốc gia


 Sau khi Bộ GD&ĐT công bố phương án tổ chức thi THPT quốc gia 2017, các địa phương đã chỉ đạo nhà trường thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập theo định hướng đổi mới của kỳ thi. Sở GD&ĐT cũng sẽ tăng cường kiểm tra thực hiện nội dung này, tạo tâm thế chủ động nhất cho kỳ thi THPT quốc gia năm tới.

Khánh Hòa: Bố trí lại lớp học trên cơ sở học sinh đăng ký môn thi

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2017, ông Lê Tuấn Tứ - Giám đốc Sở GD&ĐT Khánh Hòa yêu cầu các trường tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp cha mẹ học sinh khối 12 và họp toàn thể giáo viên của cơ sở giáo dục để thông báo và quán triệt phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và những năm tiếp theo của Bộ GD&ĐT.

Tại cuộc họp sẽ bàn phương án tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho phù hợp với đối tượng học sinh, đáp ứng những đổi mới của kỳ thi; đồng thời, tạo sự đồng thuận, ổn định tư tưởng cho học sinh, cha mẹ học sinh và sự thống nhất trong tập thể giáo viên của cơ sở giáo dục về phương án tổ chức thi của Bộ GD&ĐT.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu các trường có học sinh thi THPT quốc gia 2017 tiến hành cho học sinh đăng ký các bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ, trên cơ sở đó bố trí lại lớp học để tổ chức giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh.

Việc cho học sinh đăng ký các bài thi tổ hợp để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyên ĐH, CĐ cần có mẫu thống nhất, học sinh và cha mẹ học sinh tự nguyện lựa chọn trên cơ sở tư vấn của giáo viên chủ nhiệm, không được ép buộc học sinh.

Với tổ trưởng các bộ môn cần họp tổ để thống nhất việc xây dựng ma trận đề, phân công giáo viên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo đơn vị kiến thức phục vụ việc xây dựng ngân hàng đề thi. Tập trung vào các môn Toán, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân.

Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngoại ngữ sẽ tham khảo bộ đề thi trắc nghiệm của Bộ GD&ĐT trong các kỳ thi tốt nghiệp THPT những năm trước để xây dựng ngân hàng đề thi như các bộ môn khác.

Đối với giáo viên, cần giảng dạy theo hướng đổi mới kiểm tra đánh giá, phát huy năng lực của học sinh, thích nghi với hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan các bài thi theo phương án tổ chức thi của Bộ GD&ĐT. Nghiên cứu để tổ chức kiểm tra 1 tiết các môn, các phân môn tham gia thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Thông báo những loại máy tính cầm tay được phép sử dụng trong các kỳ thi và hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để giải Toán. Khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi: Olympic tiếng Anh trên internet (IOE), Violympic Toán trên internet (VIO) để học tập kinh nghiệm về thi trắc nghiệm khách quan môn tiếng Anh.

Trà Vinh: Kiên quyết không để HS chưa đủ trình độ lớp 12 dự thi THPT quốc gia

Sở GD&ĐT Trà Vinh yêu cầu các trường rút kinh nghiệm kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 để tổ chức thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Phổ biến đầy đủ, kịp thời đến các trường, trung tâm những điểm đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để các đơn vị tổ chức thực hiện thật tốt.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tiếp tục được tổ chức để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong công tác tuyển sinh.

Do đó các trường THPT, trung tâm GDTX trên địa bàn được yêu cầu cần có kế hoạch cụ thể trong việc chuẩn bị cho học sinh về mọi mặt để các em tham dự kỳ thi đạt kết quả tốt.

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh các tài liệu về kỳ thi THPT quốc gia, Quy chế thi THPT quốc gia và các văn bản hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT về kỷ thi.

Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết sẽ tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm về kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 của tỉnh và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về thi THPT quốc gia năm 2017; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ cho kỳ thi. Trong tháng 12/2016 Sở sẽ tổ chức hội nghị định hướng thống nhất về kỳ thi này.

Sở GD&ĐT đề nghị: Các trường THPT, trường PTDTNT, trung tâm GDTX tăng cường kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập của trường theo định hướng đổi mới của kỳ thi.

Đó là thí sinh sẽ thi các bài thi tổ hợp môn, môn Toán thi dưới hình thức trắc nghiệm ... Có kế hoạch tổ chức phụ đạo, ôn tập ,bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người học, chú ý đối tượng có học lực yếu, kém, đối tượng chưa tốt nghiệp ở các kỳ thi trước.

Khắc phục tình trạng học sinh “ngồi sai lớp”; kiên quyết không để học sinh chưa đủ trình độ lớp 12 dự thi THPT quốc gia 2017. Để hạn chế tối đa các sai sót trong hồ sơ thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2017, Sở sẽ tổ chức nhiều đợt kiểm tra hồ sơ thí sinh kể từ giữa học kỳ I năm học 2016-2017.

Phú Yên: Nghiêm cấm cắt xén chương trình, ép buộc học sinh học thêm

Với kỳ thi THPT quốc gia 2017, Sở GD&ĐT Phú Yên lưu ý nhiệm vụ tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi.

Đồng thời, thực hiện tổng kết, đánh giá và tổ chức rút kinh nghiệm đối với những hạn chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thực tế, khả thi để tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sở GD&ĐT sẽ tổ chức hội thảo, tập huấn về công tác đề thi, coi thi, chấm thi, phần mềm quản lý thi để cán bộ, giáo viên nắm vững quy định của quy chế, thực hiện tốt các khâu của kỳ thi. Chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi; có các phương án dự phòng các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi.

Tổ chức cho người học của các cơ sở giáo dục phổ thông và thí sinh tự do tại địa phương đăng kí dự thi theo đúng quy định; chủ trì, phối hợp với các trường ĐH, CĐ tổ chức kỳ thi tại địa phương; xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh của địa phương.

Tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở nhà trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực của học sinh, phương án thi mới của Bộ GD&ĐT.

Với các trường, Sở GD&ĐT Phú Yên nhấn mạnh cần thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình theo biên chế năm học do Bộ GD&ĐT ban hành; dạy đầy đủ các nội dung theo chương trình sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng;

Xây đựng kế hoạch giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức dạy học phù hợp với năng lực của từng học sinh; nghiêm cấm việc cắt xén chương trình, ép buộc học sinh học thêm không đúng quy định; tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh trong nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để đảm bảo kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, tổ chức thi.

Hòa Bình: Phân tích kỹ đề thi minh họa để ôn tập sát đối tượng

Sở GD&ĐT Hòa Bình yêu cầu hiệu trưởng các trường chỉ đạo các tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu kỹ đề thi minh hoạ kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT, phân tích kỳ từng câu xếp loại theo các cấp độ nhận thức, đánh giá mức độ đề thi để có kế hoạch ôn tập sát đối tượng, sát mục tiêu.

Các trường cần yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn nghiên cứu soạn các đề kiểm tra cho học sinh sát với đối tượng và sát với mức độ yêu cầu của các đề thi minh hoạ.

Các giáo viên cốt cán cấp tỉnh của các bộ môn có tham gia thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 được giao trách nhiệm nghiên cứu, giải chi tiết các đề thi minh hoạ để chuẩn bị cho việc tập huấn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017 (Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết sẽ tổ chức tập huấn ôn tập thi THPT quốc gia năm 2017 khi có hướng dẫn của Bộ GD&ĐT).

Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường
Tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường

Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn bị thất học, mỗi khi năm học mới bắt đầu cũng là lúc Hội Khuyến học các cấp đồng hành, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, các nhà hảo tâm huy động nguồn lực hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Ngày 04/10/2018
Phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một toàn quốc
Phát động tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp một toàn quốc

Thực hiện Kế hoạch số 163 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em bước vào lớp một năm học 2018-2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Ngày 06/09/2018
Khai giảng năm học mới 2018 - 2019
Khai giảng năm học mới 2018 - 2019

Sáng nay 5-9, cùng với hàng triệu học sinh cả nước, gần 356.000 học sinh trên địa bàn tỉnh đã tưng bừng bước vào năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh đã đến dự, chỉ đạo, tặng hoa chúc mừng thầy và trò các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới.

Ngày 06/09/2018
Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương - mô hình xã hội hóa giáo dục bậc phổ thông
Trường phổ thông chất lượng cao Hùng Vương - mô hình xã hội hóa giáo dục bậc phổ thông

Tạo điều kiện chuyển đổi mô hình các cơ sở giáo dục mầm non, trung học phổ thông từ công lập ra ngoài công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao. Đây là một trong những chỉ đạo trong việc sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại Nghị quyết Hội nghị 6 BCH Trung ương khóa XII (Nghị quyết 19)

Ngày 04/09/2018
Tổ chức khai giảng năm học mới trên cả nước vào sáng 5/9
Tổ chức khai giảng năm học mới trên cả nước vào sáng 5/9

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức thống nhất trên cả nước vào sáng 5/9, với chương trình ngắn gọn, hướng đến học sinh, đảm bảo trang nghiêm. Đối với cấp học Mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức “Ngày hội đến trường của bé” một cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ.

Ngày 27/08/2018
Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019
Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Ngày 16/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tổng kết công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia.

Ngày 20/08/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0