Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Bảy, 29/11/2014
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CƠ SỞ Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


 Ngày 27/11, Hội đồng Khoa học tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay”, do Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ làm cơ quan chủ trì thực hiện, Thạc sỹ Nguyễn Văn Sách - Hiệu trưởng nhà trường chủ nhiệm đề tài.

          Tại hội nghị nghiệm thu, cơ quan chủ trì đã báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và nhận được những đánh giá nhận xét của các thành viên hội đồng và các đại biểu tham dự hội nghị. Các ủy viên hội đồng đã đánh giá cao tính mới của đề tài, sự dày công nghiên cứu, tính khoa học của báo cáo tổng kết và quan trọng hơn là những nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.

          Qua quá trình điều tra, khảo sát thực tiễn hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp như: nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ sở và hệ thống chính trị cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của đảng bộ xã, phường, thị trấn; đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ ở xã, phường, thị trấn; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp trên…

          Các giải pháp đề cập toàn diện đến các lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, các mối quan hệ giữa các tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Thực hiện tốt các giải sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kết quả nghiên cứu sẽ trở thành tài liệu phục vụ giảng dạy tại Trường Chính trị tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và trong hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở; phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở tỉnh Phú Thọ trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                    Bích Hạnh

Lượt xem: 6BÀI VIẾT KHÁC
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2
Lợi ích kinh tế nhờ sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2

Năm 2016, nhóm tác giả của Trường Đại học Hùng Vương do TS. Nguyễn Tài Năng - Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ làm Chủ nhiệm đã nghiên cứu thành công dự án “Hoàn thiện qui trình sản xuất và sử dụng chế phẩm thảo dược thay thế kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi lợn 2”.

Ngày 18/10/2018
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”
Thông báo tổ chức cuộc thi sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”

Tiếp theo thành công Cuộc thi Sáng chế các năm 2013, 2014, năm 2018 Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao Cục Sở hữu trí tuệ cơ quan thường trực, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Tổng Cục Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO), Ban Khoa giáo Đài truyền hình Việt Nam (VTV2) tổ chức Cuộc thi Sáng chế năm 2018 với chủ đề “Sáng tạo cho cuộc sống hàng ngày”.

Ngày 09/10/2018
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ
Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ

Chiều ngày 25/9, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành nghiệm thu dự án: Ứng dụng công nghệ vật lý điện tử để xử lý độc tố đối với sản phẩm rượu, được sản xuất bằng phương pháp thủ công truyền thống ở tỉnh Phú Thọ. Dự án do Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KHCN chủ trì thực hiện.

Ngày 26/09/2018
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp
Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp

Trong những năm gần đây, một số đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học công nghệ áp dụng trong sản xuất nông nghiệp. Từ đó đã xuất hiện các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, được đánh giá có sức lan tỏa và thu hút được đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.

Ngày 25/09/2018
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp
Đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đã đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 24/09/2018
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh
Xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh

Là một trong những tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp với nhiều sản phẩm đặc trưng, thời gian qua, Phú Thọ có nhiều cơ chế, chính sách, triển khai các giải pháp phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ngày 18/09/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0