ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 3115/QĐ-UBND
Số hiệu 3115/QĐ-UBND
Ngày ban hành 4/12/2019
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
Tài liệu đính kèm UBND%20t%E1%BB%89nh%20-%20Q%C4%90.pdf