ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 361/QĐ-SKHCN
Số hiệu 361/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 09/11/2023
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh: “Xây dựng mô hình phát triển một số dòng sơn ghép triển vọng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.
Tài liệu đính kèm qd361.pdf