ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 237/QĐ-SKHCN
Số hiệu 237/QĐ-SKHCN
Ngày ban hành 01/9/2020
Cơ quan ban hành Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: "Sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng văn hoá Hùng Vương phục vụ phát triển du lịch trên quê hương Đất Tổ"
Tài liệu đính kèm qdcn%20sp%20luu%20niem%20dhhv.pdf