ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1227/QĐ-UBND
Số hiệu 1227/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/6/2023
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Quyết định điều chỉnh bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 - 2026
Tài liệu đính kèm qd1227.pdf