ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 1244/QĐ-BKHCN
Số hiệu 1244/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 13/5/2019
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế tổ chức, xét chọn tôn vinh Danh hiệu "Doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu"
Tài liệu đính kèm 1244%20QD.PDF