ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 29/2018/QH14
Số hiệu 29/2018/QH14
Ngày ban hành 29/11/2018
Cơ quan ban hành Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trích yếu nội dung
Tài liệu đính kèm luat%20bao%20ve%20bi%20mat%20nha%20nuoc.pdf