ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Thông tin văn bản số: 2301/KH-UBND
Số hiệu 2301/KH-UBND
Ngày ban hành 29/5/2019
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2019
Tài liệu đính kèm 2301_1_20190530100123155150%20(1).PDF