Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 08/02/2017
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Vận hành hiệu quả hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần cải cách hành chính


Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ là hệ thống phần mềm thống nhất quản lý, cung cấp tất cả các dịch vụ công, dịch vụ hành chính công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ hoạt động trên Internet (địa chỉ web http://dichvucong.phutho.gov.vn)

 

Ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa UBND TP Việt Trì

 

Sau thời gian hoạt động chính thức trên mạng, hệ thống phần mềm đã phát huy hiệu quả, đảm bảo hoạt động tốt, góp phần tích cực vào nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đến nay, hệ thống một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ đã cung cấp 2.343 dịch vụ công trực tuyến; trong đó dịch vụ công mức 1, mức 2 là 1.841 dịch vụ, dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 là: 502 dịch vụ. Hệ thống góp phần giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp trong các lĩnh vực thông qua việc tiếp nhận, xử lý, trả kết quả... Hệ thống công khai quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, cho phép người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu tiến độ giải quyết thông qua mạng Internet, qua tin nhắn điện thoại…

 

Trên hệ thống phần mềm đã tiếp nhận là 1.297 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đã giải quyết là: 1.057 hồ sơ (giải quyết trước hạn 1.032 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,63%; giải quyết đúng hạn 13 hồ sơ, đạt tỷ lệ 1,22%; giải quyết trễ hạn 12 hồ sơ, chiếu tỷ lệ 1,14%); số hồ sơ đang giải quyết là 240 hồ sơ.

 

Nhiều cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt việc công khai hồ sơ trên hệ thống phần mềm như: Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 280 hồ sơ, đã giải quyết 280 hồ sơ, trước hạn 280 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Sở Thông tin và Truyền thông đã tiếp nhận 35 hồ sơ, đã giải quyết 35 hồ sơ, trước hạn 35 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Sở Xây dựng đã tiếp nhận 158 hồ sơ, đã giải quyết 158 hồ sơ, trước hạn 158 hồ sơ (đạt tỷ lệ 100%); Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp nhận 153 hồ sơ, đã giải quyết 131 hồ sơ, trước hạn 121 hồ sơ (đạt tỷ lệ 92,37%), giải quyết đúng hạn 10 hồ sơ (đạt tỷ lệ 7,63 %); Sở Y tế đã tiếp nhận 594 hồ sơ, đã giải quyết 443 hồ sơ, trước hạn 430 hồ sơ (đạt tỷ lệ 97,07%), hồ sơ giải quyết đúng hạn 2 hồ sơ (đạt tỷ lệ 0,05 %).

 

Để đạt được những kết quả trên, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tổ chức, triển khai, đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị cung cấp các thủ tục hành chính, xử lý và giải quyết hồ sơ trên hệ thống phần mềm. Mặt khác, tích cực phối hợp với đơn vị triển khai đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt 24h/7 ngày; đồng thời, đảm bảo các yêu cầu về an toàn an ninh thông tin.

 

Việc triển khai đồng bộ liên thông hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ đáp ứng mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động hệ thống, phần mềm đem lại đã tăng cường tính minh bạch của cơ quan nhà nước; người dân và doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết các thủ tục hành chính, không phải mất thời gian đi lại nhiều lần khi đến thực hiện thủ tục hành chính. Hệ thống cho phép bất cứ lúc nào lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cũng có thể kiểm tra tiến độ hoạt động của các bộ phận có liên quan trong việc giải quyết các dịch vụ công, từ đó tránh được tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, làm chậm tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân.

 

Khai thác tốt hiệu quả của hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến không chỉ đáp ứng mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp mà còn góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân, giảm thời gian ghi chép sổ sách của cán bộ công chức tiếp nhận và trả kết quả so với trước.

 

 

Việc vận hành, khai thác hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công tỉnh Phú Thọ đã mang lại những hiệu quả tích cực trong việc tiếp nhận và giải quyết kết quả thủ tục hành chính. Thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của hệ thống Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng VNPT Phú Thọ hoàn thiện hệ thống, cập nhật thủ tục hành chính, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công mức 3, mức 4; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính; tuyên truyền sâu rộng việc ứng dụng CNTT tới người dân và doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

 

Có thể nói, những hiệu quả đạt được của hệ thống một cửa điện tử tích hợp cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Thọ đã góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại, phục vụ tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.

 

Lượt xem: 5BÀI VIẾT KHÁC
Thông báo tuyển dụng viên chức 2020
Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức 2020

Ngày 21/05/2020
Biến phế phụ phẩm ngành điều thành Thực phẩm giàu dưỡng chất nhờ khoa học và công nghệ
Biến phế phụ phẩm ngành điều thành Thực phẩm giàu dưỡng chất nhờ khoa học và công nghệ

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), sản phẩm thực phẩm mới giàu dưỡng chất từ nguồn quả điều đã có mặt tại sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ quốc tế TechDemo 2018 do Bộ KH&CN tổ chức diễn ra ngày 3-5/10/2018 tại Thành phố Cần Thơ.

Ngày 08/10/2018
Đồng hành xây dựng Chính quyền điện tử
Đồng hành xây dựng Chính quyền điện tử

Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong 3 năm trở lại đây, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Phú Thọ liên tục được cải thiện và có những bước tăng trưởng đáng khích lệ (năm 2015 xếp thứ 35/63 tỉnh thành; năm 2016 xếp thứ 29/63 tỉnh thành; năm 2017 xếp thứ 27/63 tỉnh thành).

Ngày 20/09/2018
Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam
Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

“V-KIST- Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” là sự kiện đầu tiên mà Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Hàn Quốc (V-KIST) tổ chức trên cơ sở hợp tác với các Hiệp hội Việt Nam trong ngành công nghiệp điện tử, tự động hóa, nhằm tìm hiểu nhu cầu về công nghệ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Ngày 04/09/2018
“VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I”
“VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I”

Chiều 29/8/2018, tại Hà Nội, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức “VKIST - Diễn đàn Công nghiệp lần thứ I” với chủ đề: “Nhu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất tự động hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam”.

Ngày 04/09/2018
Ứng dụng KH&CN là giải pháp trọng tâm trong chiến lược ngành Ngân hàng
Ứng dụng KH&CN là giải pháp trọng tâm trong chiến lược ngành Ngân hàng

Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp ngân hàng nâng cao lợi nhuận, đảm bảo tính sẵn sàng cao cho hệ thống. Điều này giúp người tiêu dùng Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp cận hơn với các dịch vụ tài chính hàng đầu trong và ngoài nước. Từ đó giúp các ngân hàng trong nước nâng lên một tầm cao mới, phát triển và cạnh tranh với các ngân hàng tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 22/08/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0