Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Sáu, 08/11/2013
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam


PTO- Thực hiện Hướng dẫn số: 102/HD-MTTƯ-BTT ngày 31/7/2013 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013).

Hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2013), chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; đồng thời đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở khu dân cư, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành hướng dẫn  việc tổ chức và công tác tuyên truyền “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2013 với các nội dung chủ yếu sau:

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGÀY HỘI

Nội dung: Tuyên truyền cho nhân dân ở khu dân cư về tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường, thị trấn; Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII; phát động thi đua chào mừng Đại hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014. Đánh giá kết quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” năm 2013 gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bàn biện pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động trong năm 2014. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013.

Tổ chức các hoạt động như: Trao nhà “Đại đoàn kết”, nhà tình nghĩa; thăm và tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận các thời kỳ, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các cháu học giỏi; khởi công các công trình văn hoá, phúc lợi xã hội. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, sinh hoạt văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống của địa phương, sinh hoạt cộng đồng… tùy theo điều kiện của khu dân cư có thể tổ chức “bữa cơm đoàn kết” tại khu dân cư.

 Hình thức và biện pháp thực hiện:

 Hình thức: Chương trình “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư cần phát huy sự sáng tạo của mỗi khu dân cư, tùy theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp; nội dung cơ bản Ngày hội gồm 2 phần chính, phần lễ và phần hội. Trong đó phần hội: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, khuyến khích các hoạt động trò chơi dân gian mang tính truyền thống văn hoá của địa phương, dân tộc; chú ý phát huy vai trò, thế mạnh của các tổ chức thành viên, các tổ chức, cá nhân sinh sống tại địa bàn dân cư, con em quê hương sinh sống hoặc đang công tác ở địa phương khác cùng hướng về "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư.

Biện pháp: Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên. Căn cứ vào nội dung và yêu cầu của việc tổ chức ngày hội, ban công tác Mặt trận xây dựng chương trình, phân công các thành viên chuẩn bị các nội dung của ngày hội. Ở từng khu dân cư phần lễ và phần hội được tiến hành cùng thời điểm, tuy nhiên trường hợp khu dân cư có ít hộ hoặc khó khăn có thể tổ chức liên khu dân cư do Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đề nghị  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã cho phép để tổ chức phù hợp. Để chuẩn bị Tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, từ ngày 20-10-2013 các Ban công tác Mặt trận khu dân cư tổ chức bình xét, đánh giá suy tôn các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa… theo Thông tư số: 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, danh sách hộ gia đình văn hóa năm 2013 phải được công bố trong Ngày hội. Ban công tác Mặt trận khu dân cư có trách nhiệm xây dựng báo cáo đánh giá chung việc thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” năm 2013 gắn với xây dựng nông thôn mới để công bố trong ngày hội.

Lượt xem: 7BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0