Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Hai, 19/03/2018
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc


 Kể từ năm 1992 đến nay, sau hơn 25 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành cặp quan hệ kiểu mẫu, phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ và sâu rộng. Cùng với những bước tiến trong quan hệ ngoại giao, hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước đã dần đi vào chiều sâu, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và có đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế bền vững của hai nước.

 

Thành công trên góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng bền chặt và mở rộng ra nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích lâu dài cho cộng đồng các nhà khoa học, cho nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Điểm sáng hợp tác KH&CN

Kể từ sau khi Hiệp định Hợp tác khoa học và công nghệ được ký kết vào năm 1995, đến nay hai bên đã tổ chức được 7 Kỳ họp Uỷ ban Hỗn hợp Hợp tác khoa học và công nghệ và đã có những kết quả đáng ghi nhận. Hai Bên đã ký kết nhiều Bản ghi nhớ hợp tác ở cấp Bộ cũng như cấp cơ sở làm nền tảng để thúc đẩy và tăng cường hợp tác giữa hai bên, xuyên suốt trên các lĩnh vực: công nghệ cao, ứng dụng và phát triển công nghệ, tiêu chuẩn và đo lường chất lượng, năng lượng nguyên tử, thông tin và thống kê khoa học và công nghệ, chính sách khoa học công nghệ và đổi mới, hợp tác khoa học và đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng nhau chia sẻ và học tập kinh nghiệm qua nhiều hình thức khác nhau như trao đổi đoàn, chuyên gia, tham dự hội nghị, hội thảo, hợp tác nghiên cứu về các nội dung như: xây dựng chính sách phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới; quản lý các chương trình khoa học và công nghệ quốc gia; mô hình chẩn đoán và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam; cơ chế tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xác định công nghệ ưu tiên và lộ trình công nghệ xanh, nhu cầu công nghệ và khả năng hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam, kết nối cung cầu, đầu tư chuyển giao công nghệ giữa các tổ chức và doanh nghiệp hai bên, hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, hợp tác kỹ thuật trong thanh sát hạt nhân, thực thi các nghĩa vụ về TBT trong khuôn khổ WTO và TBT  v.v... Hai bên cũng đã cùng nhau triển khai các đề tài hợp tác nghiên cứu chung đặt nền tảng cho sự hợp tác lâu dài.
 

Viện VKIST đã chính thức khởi động vào ngày 21/11/2017 .
 

Đặc biệt, Hàn Quốc đang hỗ trợ Việt Nam triển khai Dự án ODA thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) nhằm phát triển năng lực khoa học và công nghệ của Việt Nam. Ngày 18/5/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/NĐ-CP thành lập Viện VKIST. Viện VKIST đã chính thức khởi động vào ngày 21/11/2017 và đã ký nhiều Bản ghi nhớ hợp tác với các tổ chức khoa học, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác phát triển công nghệ, đào tạo và thương mại hóa, làm cơ sở cho việc triển khai các hoạt động cụ thể trong thời gian tới. Bên cạnh việc ký kết các Bản ghi nhớ hợp tác, Viện VKIST đã có nhiều hoạt động trao đổi với các viện, trường ở trong nước để chuẩn bị cho một mạng lưới đổi mới sáng tạo mở cho hoạt động nghiên cứu trong thời gian tới...

Trọng tâm hợp tác trong thời gian tới

Thời gian qua, đông đảo các doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc đến Việt Nam để kinh doanh và giao lưu văn hóa cũng như các tổ chức, cá nhân của Việt Nam tới Hàn Quốc đang ngày càng gia tăng đã làm thắt chặt thêm mối quan hệ khăng khít của hai nước. Trong bối cảnh này, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ để cùng giải quyết các vấn đề mang tính chất toàn cầu như an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

Theo đó, trong thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường chia sẻ, hợp tác những chính sách có liên quan để nhanh chóng đưa tri thức, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển kinh tế xã hội; hợp tác nghiên cứu phát triển khoa học và công nghệ, đặc biệt là dự án VKIST - biểu tượng của mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác song phương về về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để bắt kịp với sự phát triển kinh tế của hai nước và xu thế phát triển thế giới hiện nay. Phía Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ cho các dự án thuộc chương trình ODA của MSIT và cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn, học bổng, đào tạo đại học và sau đại học để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ và phát triển đổi mới, tư vấn hoạch định chính sách quản lý khoa học, công nghệ và phát triển đổi mới, khởi nghiệp cho Việt Nam...

Được biết, hai bên cũng sẽ tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đa dạng hóa hình thức hợp tác, mở rộng quy mô hợp tác. Giai đoạn 2018-2020 hai bên sẽ ưu tiên hợp tác về công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ thông tin và công nghệ khí hậu...

Cụ thể, hai bên sẽ hợp tác chia sẻ thông tin về xây dựng cơ chế chính sách trong nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai chương trình hợp tác khoa hoc và công nghệ quốc gia quy mô lớn, xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường công nghệ theo mô hình của Hàn Quốc. Hai bên sẽ kết nối các quỹ đổi mới sáng tạo và đầu tư để góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp; kết nối các sàn giao dịch công nghệ trong nước với Hàn Quốc và quốc tế...

Việt Nam và Hàn Quốc đều xác định khoa học và công nghệ có vai trò rất quan trọng, là nền tảng, động lực đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, vì vậy hai bên đều mong muốn sự hợp tác về khoa hoc và công nghệ ngày càng được đẩy mạnh trong thời gian tới đây. Thông qua hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước sẽ thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam nói riêng và kinh tế xã hội Việt Nam nói chung./.

Lượt xem: 26BÀI VIẾT KHÁC
test
test

Test thử chức năng

Ngày 09/11/2018
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Việt Nam - Phần Lan đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam và Bộ Kinh tế và Việc làm Phần Lan là kết quả nỗ lực chung của cả hai Bên trong việc mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam và Phần Lan để cùng mang lại lợi ích cho các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp và người dân hai Nước.

Ngày 18/10/2018
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu
Việt Nam - Áo cam kết mở rộng hợp tác về khoa học và nghiên cứu

Bản ghi nhớ hợp tác về khoa học và nghiên cứu giữa Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu của Liên bang Áo nhằm cam kết mở rộng hợp tác về KH&CN trong các lĩnh vực hai Bên quan tâm, ngoài các lĩnh vực đã hợp tác thời gian qua như an ninh mạng, nông nghiệp và y tế.

Ngày 16/10/2018
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy
Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy

Sáng ngày 14 - 10, Tỉnh ủy Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và thành lập cơ quan các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy.

Ngày 16/10/2018
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển
Việt Nam - Cuba quyết tâm đưa hợp tác KH&CN ngày một phát triển

“Đảng Cộng sản Cuba cũng rất ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, đặc biệt, trong những vấn đề mà hai nước ưu tiên quan tâm để cùng nhau nghiên cứu, tìm ra giải pháp, nâng cao hiệu quả hợp tác một cách cụ thể hơn”.

Ngày 11/10/2018
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, khóa XVIII: 9/20 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đạt và vượt

Ngày 8-10, dưới sự chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 (khóa XVIII) đã thảo luận và cho ý kiến vào các báo cáo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ

Ngày 08/10/2018
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0