Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Năm, 10/08/2023
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

Tăng cường khai thác nhiệm vụ KH&CN đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển


Viện Ứng dụng công nghệ (Viện) sẽ mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) địa phương, doanh nghiệp, đối tác nước ngoài nhằm đề xuất các nội dung hợp tác nghiên cứu phục vụ nhu cầu của địa phương, của doanh nghiệp, nâng cao uy tín của Viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển.

Chiều 11/8/2023, tại Hà Nội, Viện Ứng dụng công nghệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang; đại diện Lãnh đạo: Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật, Vụ Tổ chức cán bộ, Viện Ứng dụng công nghệ và các đơn vị trực thuộc Viện.

Những kết quả nổi bật

Thay mặt Lãnh đạo Viện, Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi đã báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo nêu rõ, hoạt động của Viện luôn được sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ KH&CN trong thực hiện nhiệm vụ được giao, sự ủng hộ của Lãnh đạo các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ, của các tổ chức Công đoàn, đoàn Thanh niên Bộ KH&CN và sự đoàn kết nhất trí của Lãnh đạo Viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện cũng như của các tổ chức xã hội của Viện.


Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Viện và các đơn vị trong Viện tích cực phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của Bộ KH&CN cùng xem xét, đánh giá nhu cầu, tính khả thi và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ nhu cầu thiết yếu, cấp bách của địa phương và ngành. Thực hiện Chương trình hành động của Bộ KH&CN, Viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong Kế hoạch công tác năm 2023 gồm: 05 nhiệm vụ cấp quốc gia trong đó có 02 nhiệm vụ cấp thiết địa phương; 01 nhiệm vụ cấp tỉnh; 19 đề tài cấp bộ được mở mới; 16 đề tài cấp cơ sở và 01 nhiệm vụ khác. Viện đã hoàn thiện 04 thuyết minh sau thẩm định kinh phí đề tài cấp Quốc gia đến thời điểm hiện tại đã được phê duyệt và ký hợp đồng 02 nhiệm vụ.
 


Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Viện.

Các lĩnh vực nghiên cứu và triển khai của Viện được triển khai đồng đều ở các lĩnh vực: quang điện tử, công nghệ laser, công nghệ thông tin và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đặc biệt, hướng nghiên cứu quang điện tử có: Công trình “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quét 3D vật thể bằng ánh sáng cấu trúc sử dụng mã Gray và dịch đường” đoạt Giải Nhì “Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) năm 2022 về máy quét 3D; tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2023, TS. Phạm Hồng Tuấn là 1 trong 700 đại biểu đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc của cả nước được vinh danh với công trình nghiên cứu về mạ PVD (Physical Vapor Deposition, nghĩa là “sự lắng đọng hơi vật lý”).

Tính đến hết tháng 6/2023, Viện đều đạt được các mục tiêu đề ra với tỷ lệ hoàn thành từ 30-85% kế hoạch năm. Đặc biệt, mảng doanh thu từ dịch vụ khoa học đã đạt được 85% kế hoạch, đây là chỉ tiêu quan trọng giúp Viện thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ.

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Viện trưởng Giang Mạnh Khôi cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế Viện cần khắc phục như: Viện đã xác định những hướng đi mới nhưng triển khai còn chậm; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển mới của Viện; công tác xã hội hóa nguồn lực còn hạn chế, sự phối kết hợp giữa các đơn vị trong Viện và các đơn vị có chức năng dịch vụ trong Bộ cần phải phát huy nhiều hơn; cơ sở vật chất còn hạn chế…


Phó Viện trưởng phụ trách Hoàng Ngọc Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Tăng cường khai thác nhiệm vụ KH&CN

Tại Hội nghị, tập thể Lãnh đạo Viện và các đơn vị trực thuộc đã có những chia sẻ tâm huyết, trao đổi về các hoạt động hiện nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và đóng góp ý kiến hoàn thiện báo cáo của Viện. Viện xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là: Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc, thực hiện theo các nội dung của Đề án phát triển nguồn nhân lực của Viện; các đơn vị trực thuộc Viện hoàn thành việc xây dựng phương án tự chủ giai đoạn mới theo Nghị định 60/NĐ-CP của Chính phủ; thực hiện có chất lượng công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 với chủ trương tăng cường khai thác nhiệm vụ KH&CN từ các chương trình quốc gia và từ nhiều nguồn kinh phí khác ngoài Bộ KH&CN, đặc biệt từ nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội; thúc đẩy thực hiện xây dựng kế hoạch hành động cụ thể có trọng tâm, trọng điểm cũng như lộ trình triển khai để hợp tác có ý nghĩa thiết thực với viện, trường, doanh nghiệp và địa phương đã được ký kết. Cùng với đó, Viện sẽ mở rộng hợp tác với các đơn vị chức năng trong Bộ, các viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước, các Sở KH&CN địa phương, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài nhằm đề xuất các nội dung hợp tác nghiên cứu phục vụ nhu cầu của địa phương, của doanh nghiệp, nâng cao uy tín của Viện và thu hút hỗ trợ phát triển các hoạt động chuyên môn. Viện xây dựng và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Điều lệ với chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới phát triển.

Ông Nguyễn Phú Hùng, Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật phát biểu tại Hội nghị.
 


Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Vụ KH&CN các ngành kinh tế kỹ thuật và Vụ Tổ chức cán bộ đã chúc mừng những kết quả Viện đạt được trong 6 tháng đầu năm và đưa ra một số ý kiến thiết thực đối với tình hình hoạt động của Viện trong thời gian tới như vấn đề: tăng doanh thu hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ; thực hiện cơ chế tự chủ; chú trọng định hướng nghiên cứu trọng tâm; đề xuất về cơ sở vật chất; công tác tổ chức cán bộ.


Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nổi bật Viện đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang chia sẻ, Lãnh đạo Bộ luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ Viện trong hoạt động. Để khắc phục một số khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, theo Thứ trưởng tập thể Viện phải luôn đoàn kết, tìm ra các hướng đi mới trên cơ sở năng lực của Viện, tích cực tham gia hoạt động phong trào, đoàn thể, đảm bảo đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động. Viện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý của Bộ trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chung của Viện, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước.

Đồng thời, Thứ trưởng chỉ đạo một số điểm Viện cần tập trung phát triển trong thời gian tới như: thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu mới; tăng cường phối hợp, tìm kiếm khai thác các nhiệm vụ từ địa phương, doanh nghiệp để tăng nguồn thu; tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu; đầu tư có trọng điểm những lĩnh vực thế mạnh của Viện để làm sao Viện có năng lực cạnh tranh lớn so với các đơn vị trong nước và quốc tế./.

Theo most.gov.vn

Lượt xem: 515BÀI VIẾT KHÁC
Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng 17/7/2024, các đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh đã biểu quyết thông qua tờ trình về Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh và thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 20/07/2024
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ
Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ

Ngày 5/6/2024, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN) (sửa đổi) với sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cùng dự.

Ngày 11/06/2024
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ
Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ

Một trong 10 sự kiện khoa học - công nghệ tiêu biểu năm 2023 được báo chí bình chọn là Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành nghị quyết mới về phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức khoa học - công nghệ.

Ngày 10/06/2024
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ
Nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch - tài chính KH&CN, đáp ứng cao nhất yêu cầu nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao công tác kế hoạch - tài chính thời gian qua đã tập trung vào tổng hợp, đề xuất, trình phân bổ kinh phí sự nghiệp KH&CN cho toàn ngành có hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tài chính có tác động lớn đến toàn ngành KH&CN hiện đang được Bộ KH&CN rà soát để sửa đổi, bổ sung

Ngày 25/05/2024
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững
Khoa học và công nghệ - động lực phát triển bền vững

Xác định khoa học và công nghệ (KH&CN) là động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ được giao, ngành KH&CN Phú Thọ tập trung triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN phù hợp với thực tiễn sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực và đời sống.

Ngày 18/05/2024
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu
Thủ tướng: KHCN và đổi mới sáng tạo là tài nguyên vô tận, là con đường ngắn nhất để đạt các mục tiêu

Nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là nguồn tài nguyên vô tận, không gian phát triển vô hạn, đồng thời cũng là con đường ngắn nhất để đạt được các mục tiêu, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có đề xuất, triển khai các chính sách vượt trội để phát huy hơn nữa vai trò của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 15/05/2024
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Điều tra nghiên cứu khoa học 2024 Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0