Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ
Thứ Tư, 09/11/2016
Từ viết tắt
Xem với cỡ chữ
Đọc bài viết
Tương phản

NGÀY PHÁP LUẬT 9-11: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật


 PTO- Ngày Pháp luật bắt đầu được tổ chức trên quy mô cả nước từ năm 2013. từ đó đến nay, ngày này được xem là một sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày Pháp luật năm 2016 có chủ đề: “Nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân”. Phóng Viên (PV) Báo Phú Thọ đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Bá Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật  (PBGDPL) tỉnh  xung quanh công tác tổ chức triển khai tuyên truyền Ngày Pháp luật 2016 trên địa bàn tỉnh.

 

Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ III năm 2016 có tác dụng tuyên truyền pháp luật hiệu quả.
Hội thi hòa giải viên giỏi lần thứ III năm 2016 có tác dụng tuyên truyền pháp luật hiệu quả.


PV:Sau 4 năm triển khai Ngày Pháp luật, các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân dành rất nhiều sự quan tâm đối với Ngày Pháp luật nói riêng và công tác PBGDPL nói chung. Vậy xin đồng chí đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của công tác này từ đầu năm đến nay?

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn:

Với việc tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, năm 2016 có 34 Bộ Luật, Luật, Pháp lệnh được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua có hiệu lực thi hành. Trong điều kiện đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là “Đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với từng đối tượng theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả ”, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL). Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh đã kịp thời ban hành, triển khai kế hoạch công tác PBGDPL và chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp với đối tượng, địa bàn và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tất cả các văn bản pháp luật mới được ban hành đều được tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền thường xuyên và thực chất hơn, gắn với đối tượng đặc thù. Hình thức, nội dung tuyên truyền PBGDPL có trọng điểm, điển hình như đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về bầu cử; tuyên truyền, tập huấn chuyên sâu các Luật, Bộ Luật về dân sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính, các luật về tổ chức của Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương; tuyên truyền giữ vững chủ quyền biển đảo; hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam... Các cấp, ngành cũng đã tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với cấp độ, quy mô khác nhau cho các chức danh nghề nghiệp như kiểm sát viên, chấp hành viên, hòa giải viên, báo cáo viên, người làm công tác khuyến học, ... thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, tạo điểm nhấn quan trọng trong công tác PBGDPL.  

Về triển khai Ngày pháp luật năm nay, trên cơ sở hướng dẫn của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Ở cấp tỉnh, đa số các cơ quan đều tăng cường các hoạt động phát hành tài liệu tuyên truyền về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền, mở hội nghị phổ biến, quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động, tăng thời lượng, tin bài về Ngày Pháp luật và các hoạt động phối hợp khác. Ở cấp huyện, cấp xã, chủ yếu tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan và tập trung vào các hoạt động ở khu dân cư. Sở Tư pháp đã biên soạn, cung cấp nhiều tài liệu tuyên truyền gửi các đơn vị như: Đề cương Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015; tờ gấp tuyên truyền Bộ Luật Dân sự và tài liệu dùng cho các hoạt động tuyên truyền pháp luật ở khu dân cư; phối hợp với Thanh tra tỉnh biên soạn và phát hành tờ gấp tuyên truyền về khiếu nại. Sở Tư pháp cũng tăng cường phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin, phản ánh kịp thời về các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên khắp địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức của sở; đẩy mạnh công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đến cơ sở. Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Sở Tư pháp đã làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức Ngày Pháp luật lồng ghép với Ngày Đại đoàn kết ở khu dân cư. Hy vọng, Ngày Pháp luật năm nay cũng sẽ được xã hội đón nhận và tích cực hưởng ứng như một ngày hội toàn dân.

PV:Năm 2016 tiếp tục triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và hàng loạt bộ luật, luật có ảnh hưởng trực tiếp, quan trọng tới đời sống kinh tế - xã hội, việc tổ chức Ngày Pháp luật có tác động như thế nào đối với quá trình triển khai thực hiện các bộ luật?

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn:

Trước hết, có thể thấy rằng quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua gắn liền với quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật nước ta. Kết quả tích cực của quá trình này đã được thể hiện qua việc rà soát tổng thể tính tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam khi ký kết, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới với các đối tác lớn, các khối kinh tế toàn cầu cũng như việc gia nhập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015. Trên cơ sở đó, chúng ta cũng đã và đang sửa đổi, bổ sung hàng loạt các dự án luật, bộ luật quan trọng nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Hiến pháp, các tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo tốt hơn các yêu cầu về quyền con người, quyền công dân, cũng như nội luật hóa các điều ước quốc tế mà chúng ta đã ký kết, tham gia.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người dân trong xã hội. Việc tổ chức tốt Ngày Pháp luật sẽ góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; sớm đưa các Luật, Bộ Luật mới ban hành thực sự đi vào cuộc sống; nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức tự giác chấp hành pháp luật; thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền. Mặt khác, những nội dung, yêu cầu pháp luật liên quan đến quá trình hội nhập, qua Ngày Pháp luật và các hoạt động PBGDPL khác, sẽ giúp cho các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp, có được những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để chủ động thực hiện đúng đắn các quyền và nghĩa vụ của mình nhằm đạt được những lợi ích chính đáng trong “sân chơi” chung của khu vực và thế giới.

Như vậy có thể thấy rằng, việc tổ chức Ngày Pháp luật gắn với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sẽ giúp mọi người dân tự tin, chủ động trong các quan hệ xã hội, nâng cao hơn nữa ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

PV:Công tác PBGDPL đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa đã có nhiều nỗ lực nhưng còn gặp nhiều khó khăn. Hội đồng phối hợp PBGDPL sẽ có giải pháp gì để thực hiện tốt hơn công việc này?

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn:

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã xác định người dân ở vùng sâu, vùng xa là đối tượng đặc thù cần tập trung PBGDPL và giao trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong suốt những năm qua, các cấp, ngành đã có nhiều nỗ lực trong công tác đưa thông tin pháp luật, trợ giúp về pháp luật cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, tuy nhiên, do những đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội, nên công tác này gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, để thực hiện tốt công tác này trước hết cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, ngành có trách nhiệm. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch PBGDPL, tuyên truyền cho các đối tượng đồng bào ở vùng sâu, vùng xa gắn với việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa và việc thực hiện chính sách dân tộc. Gắn kết công tác PBGDPL với xây dựng pháp luật, tổ chức thực hiện pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa để từ đó làm rõ những nội dung cần tuyên truyền. Tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức làm công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng để có đủ năng lực thực hiện; chú trọng lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác PBGDPL những kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội và kỹ năng PBGDPL phù hợp với đối tượng là đồng bào vùng sâu, vùng xa. Tăng cường điều phối các nguồn lực cho PBGDPL đối với các đối tượng này.

Để công tác tuyên truyền cho người dân vùng sâu, vùng xa có hiệu quả, cần sử dụng linh hoạt và phát huy có hiệu quả lợi thế của các loại hình tuyên truyền như: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền trực quan; tuyên truyền lưu động, trong đó chú trọng tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động để nắm bắt rõ nhu cầu pháp luật của người dân và giải quyết ngay những vướng mắc về pháp luật của mỗi người dân; khai thác tối đa vai trò thông tin tuyên truyền của các phương tiện truyền thông đại chúng và các thiết chế văn hóa pháp luật ở cơ sở như tủ sách pháp luật, thư viện, điểm bưu điện văn hóa xã. Đẩy mạnh hoạt động phát hành tài liệu tới người dân, các khu dân cư để đảm bảo thông tin pháp luật được cung cấp đến tận người dân một cách đầy đủ, kịp thời. Phát huy mối quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền pháp luật cho người dân.

PV: Xin cảm đồng chí!

Lượt xem: 5BÀI VIẾT KHÁC
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018
Khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018

Ngày 2/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ Thông tin và Truyền thông cơ sở năm 2018 cho hơn 240 học viên là lãnh đạo, cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và cán bộ Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 04/10/2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
Tập huấn nâng cao kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Ngày 3-10, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh phối hợp với Trung tâm tư vấn, đào tạo Công nghiệp - Thương mại thuộc Viện nghiên cứu chiến lược chính sách, Bộ Công thương tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức năng lực về hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 cho lãnh đạo các xã, phường, thị trấn; cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 04/10/2018
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội
Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 được tổ chức ngày 21/9, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian tới, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội.

Ngày 25/09/2018
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt
Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ - hướng phát triển bền vững nông sản Việt

Thực phẩm hữu cơ, an toàn đối với sức khỏe con người đã và đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng, cùng với đó, việc ban hành tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam được coi là nỗ lực rất lớn của cơ quan quản lý nhằm giúp các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện sản xuất, tiếp cận thị trường nông nghiệp hữu cơ trong và ngoài nước.

Ngày 24/09/2018
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân
Khơi dậy tiềm năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp và người dân

VietNamNet trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội nghị WEF ASEAN 2018 - Chung tay xây dựng Cộng đồng ASEAN trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0.

Ngày 19/09/2018
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn
Trung thu 2018: Người tiêu dùng ngày càng thích đồ chơi trẻ em hợp chuẩn

Khác với những dịp Tết trung thu trước đây, người tiêu dùng hiện đã có nhận thức rõ ràng hơn về việc lựa chọn những mặt hàng đồ chơi trẻ em đạt chuẩn cho con trẻ.

Ngày 17/09/2018
Chung tay cải cách thủ tục hành chính Du lịch Phú Thọ Lịch tiếp công dân Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0