Uy ban nhân dân tỉnh phú thọ
Sở khoa học và công nghệ
 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ
ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
sở khoa học và công nghệ

Số ký hiệu Ban hành Tên mẫu biểu
Mẫu thuyết minh đề tài 2013 Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2013 Tải xuống
Mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm Tải xuống
Thông tư số 19/2010/TT-BKHCN: Hướng dẫn thanh tra chuyên ngành về an toàn bức xạ và hạt nhân Tải xuống
TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa Tải xuống
Mẫu đánh giá nghiệm thu đề tài, dự án Tải xuống
Mẫu khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Tải xuống
Mẫu văn bản xử lý vi phạm hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực khoa học và công nghệ Tải xuống
Biểu mẫu báo cáo của Doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới Công nghệ. Tải xuống
Biểu mẫu về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Tải xuống
Mẫu báo cáo của Doanh nghiệp được hỗ trợ đổi mới công nghệ Tải xuống
Phiếu đề xuất thực hiện nhiệm vụKH&CN cấp Cơ sở năm 2014 Tải xuống
Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế (TTHC mức 2) Tải xuống
Thủ tục: Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế (TTHC mức 2) Tải xuống
Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2015 Tải xuống
Mẫu thuyết minh dự án khoa học và công nghệ năm 2015 Tải xuống
Công văn hướng dẫn về việc đề xuất, đăng ký hỗ trợ dự án đổi mới công nghệ năm 2015 Tải xuống
Công văn về việc báo cáo thống kê về hoạt động chuyển giao công nghệ, đầu tư, đổi mới công nghệ Tải xuống
Công văn về việc Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài, dự án và Hội đồng KH&CN cơ sở năm 2015 Tải xuống
Phiếu đề xuất thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2015 Tải xuống

Tổng số 77 bản ghi / 4 trang
Lịch tiếp công dân Chung tay cải cách thủ tục hành chính Thông tin KHCN Thống kê KHCN Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN Nhiệm vụ KHCN đang tiến hành

Liên kết trang

PAKN đã trả lời

0

PAKN đang xử lý

0

PAKN từ chối xử lý

0